Dinamo scapă de datorii de 16,7 milioane de euro, dacă planul de reorganizare va fi aprobat. Ionuţ Negoiţă împrumută clubul cu 600.000 de euro

Datoriile SC Dinamo 1948 SA, de circa 17,5 milioane de euro, vor scădea cu 16,7 milioane de euro, dacă planul de reorganizare a societăţii aflate în insolvenţă va fi aprobat şi respectat în cele şase luni ulterioare confirmării de către judecătorul sindic, conform documentului obţinut de Mediafax.

Acţionarul majoritar al FC Dinamo, Ionuţ Negoiţă, a anexat planului de reorganizare depus la Tribunalul Bucureşti un „angajament ferm” prin care se obligă să împrumute societatea cu 2.760.000 de lei pentru acoperirea deficitului şi plata unor creanţe, conform documentului obţinut de Mediafax.

Negoiţă îşi va recupera datoria pe durata implementării planului de reorganizare, în şase luni de la confirmarea de către judecătorul sindic sau în maximum 24 de luni de la închiderea procedurii.

„Prin prezenţa, declar ferm că mă angajez să dau curs prevederilor planului de reorganizare propus, prin creditarea debitoarei de către subsemnatul, în calitate de acţionar majoritar, fie în mod direct, fie prin intermediul unei societăţi comerciale la care deţin controlul, cu suma de 2.760.000 lei necesară pentru acoperirea deficitului de resurse necesare desfăşurării activităţii curente şi plata parţială a unor creanţe. Menţionez că înţeleg să recuperez suma cu care voi credita debitoarea fie pe perioada de reorganizare, fie după ieşirea din procedura reorganizării judiciare, în termen de maximum 24 de luni de la închiderea procedurii, în funcţie de disponibilităţile băneşti ale societăţii, fără a avea vreun impact negativ asupra implementării planului de reorganizare şi a programului de plăţi a creanţelor către creditori, conform planului”, a declarat Negoiţă în actul menţionat.

Totodată, acţionarul dinamovit se angajează ca, în cazul în care adminsitratorul judiciar nu va reuşi vânzarea a şapte apartamente aflate în proprietea clubului, pentru a acoperi creanţa garantată către Veneto Banca, să crediteze societatea cu suma aferentă.

„Prin prezenta declar ferm că mă angajez ca, în cazul în care nu va fi efectuată vânzarea în prima luna de plan a celor 7 (şapte) apartamente, proprietatea Dinamo 1948 SA şi care sunt aduse în garanţie către Veneto Banca, să dau curs prevederilor planului de reorganizare propus, prin creditarea debitoarei de către subsemnatul, în calitate de acţionar majoritar, fie în mod direct, fie prin intermediul unor societăţi comerciale la care deţin controlul, cu suma necesară a fi achitată pentru stingerea creanţei înscrise la masa credală în favoarea creditorului garantat Veneto Banca”, se arată în documentul semnat de Ionuţ Negoiţă.

Suma aferentă masei credale este în acest moment de 77.826.649 de lei, aproximativ 17,5 milioane de euro, ceea ce înseamnă că, în cazul în care planul de reorganizare a societăţii aflate în stare de insolvenţă va fi aprobat, Dinamo va avea de plătit doar 4,48 la sută din datoriile actuale, adică 3.486.133 de lei.

Planul de reorganizare, care are o durată de implementare de şase luni de la data confirmării de către judecătorul sindic, a fost depus la Tribunalul Bucureşti, prin adminsitratorul special Valentin Cristian Gheorghiţă şi va fi spus spre aprobare Adunării Generale a Creditorilor în 17 noiembrie.

Categoriile cele mai dezavantajate prin prisma recuperării creanţelor, atât în cazul în care planul de reorganizare va fi aprobat, dar într-o proporţie şi mai mare în cazul declanşării falimentului, sunt cele bugetare şi chirografare.

Conform planului de reorganizare, creanţele garantate (în valoare de 1.042.506 lei ) şi creanţele salariale ( în valoare de 993.627 de lei ) vor beneficia de distribuiri de sume în proporţie de sută la sută din totalul grupei.

Categoria creditorilor cu creanţe bugetare (în valoare de 24.442.264 de lei, conform tabelului defintiv de crenţe) vor beneficia, conform planului de distribuiri, de sume în proporţie de 5,93 la sută din totalul grupei, adică 1,45 milioane de lei.

Conform tabelului comparativ a sumelor estimate a fi obţinute în cazul aplicării procedurii de faliment, din planul de reorganizare, creditorului bugetar i-ar fi atribuit un procent de 5,48 la sută din creanţă, inferioară celei de care ar beneficia prin aplicarea procedurii de reorganizare, respectiv 5,94 la sută.

Pentru categoriile creanţelor chirografare şi creanţelor subordonate, de aproximativ 11,5 milioane de euro, nu va fi achitată de către SC Dinamo 1948 SA nicio sumă prin planul de reorganizare.

Tabelul definitiv de creanţe al SC Dinamo 1948 SA, depus la Secţia a VII-a civilă a Tribunalului Bucureşti, cuprinde creanţe garantate în valoare de 1.249.763, creanţe salariale de 993.627 de lei, creanţe bugetare de 24.442.264 de lei şi creanţe chirografare de 51.348.251 de lei.

Administratorul judiciar al SC Dinamo 1948 SA, Cătălin Dascăl, a declarat, pentru MEDIAFAX, că în practică se întâlnesc situaţii în care creditorii chirografari votează planul de reorganizare chiar dacă nu li se achită nicio sumă. „Chirografarii nu vor primi nicio sumă de bani. Se întâmplă în unele situaţii ca şi aceşti creditori să fie de acord, pentru că orice tergiversare nu face altceva decât să le sporească pierderea prin creşterea unor costuri de administrare a acelei creanţe, inclusiv din punct de vedere fiscal, precum si cu avocaţii, cu reprezentarea, aşa, practic urmare a confirmarii planului, în baza Legii 85, ei îşi vor putea face rectificarea în bilanţurile lor contabile prin eliminarea acestor creanţe. În concluzie, se întâmplă în practică să fie şi voturi pentru, chiar şi într-o astfel de ipoteză, pentru că îşi clarifică poziţiile bilanţiere”, a declarat Dascăl.

Plata creanţelor garantate este prevăzută a fi efectuată în prima lună de plan, pentru creanţele salariale în luna a 3-a, iar pentru creanţele bugetare începând cu luna a 4-a de plan şi până la ultima.

Planul de reorganizare a societăţii, depus de către administratorul special Valentin Cristian Gheorghiţă ar putea fi pus în discuţie spre aprobare judecătorului sindic la următorul termen de judecată, dacă actul va fi aprobat în prealabil de Adunarea Generală a Creditorilor, din 17 noiembrie. „Fiecare creditor îşi are dreptul la vot şi poate să şi-l exercite, prin reprezentant. Poate să fie administrator, o persoană împuternicită sau avocat. Fiecare creditor din tabelul creditorilor votează, iar votul este consemnat din categoria din care face parte. Acest vot va avea loc în adunarea din 17 noiembrie. În cazul în care este aprobat, urmează ca la următorul termen de judecată, dacă nu sunt motive de amânare şi principial nu ar trebui să fie motive de amânare, să se pună în discuţia judecătorului sindic confirmarea planului de reorganizare”, a afirmat Cătălin Dascăl pentru Mediafax.

În ceea ce priveşte tabelul definitiv de creanţe, Dascăl a afirmat că Veneto Banca, singurul creditor cu creanţă garantată a recuperat o parte din suma care i se cuvine: „Tabelul definitiv este cel publicat în care creanţa Veneto este înscrisă integral, astfel cum a fost menţionată anterior prin tabelul preliminar, fără să se ţină cont de diminuare, în urma vânzării unui apartament aflat în proprietatea societăţii şi recuperării a unei părţi a crenţei, ca masură de asigurare corespunzatoare a garanţiei cu acordul Comitetului Creditorilor. În momentul în care se va vota, Veneto Banca nu va vota cu suma integrală, ci cu minus distribuirea făcută deja către ei ca pondere. Ponderea finală de vot în adunare se determină prin raportare la valoarea actuală a creanţelor înscrise la masa credală”.

Referitor la contestaţia ANAF, aceasta a fost admisă de către instanţă, dar nu influenţează ponderea întrucât e vorba de o creanţă nescadentă. „Contestaţia ANAF-ului a fost admisă de către instanţă, dar acest aspect nu influenţează ponderea, pentru că era trecută parţial ca şi creanţă nescadentă, care dă drept de vot şi de distribuire în integralitate, deci în totalul masei credale era avută în vedere în integralitate. S-a scris în unele publicaţii că nu înregistrasem la masa credală în favoarea ANAF suma de 1.856.454,00 lei, însă acest creditor era înscris cu toată suma solicitată în valoare de 22.006.490,00 lei, din care 20.150.036,00 lei scadentă, iar diferenţa nescadentă. Eu îi inregistrasem creanţa integral, doar că partea de 1.856.454,00 lei era nescadentă la data deschiderii procedurii, pentru că ANAF notificase încetarea valabilităţii eşalonării începand cu data de 1 iulie, deci după data deschiderii procedurii”, a mai spus Cătălin Dascăl.

Adminsitratorul judiciar a precziat însă că în procesul de insolvenţă există oricând riscul solicitării falimentului societăţii în cauză: „Într-o procedură de insolvenţă există oricând riscul de a se cere falimentul”.

În ipoteza în care faţă de societatea debitoare se va deschide procedura falimentului, activitatea ar fi întreruptă şi activele societăţii debitoare ar fi valorificate. În conformitate cu raportul de evaluare a patrimoniului debitoarei, valoarea de piaţă a patrimoniului societăţii debitoare este de 3.779.700 lei, adică 891.300 de euro.

Din valoarea totală a sumelor obţinute în ipoteza lichidării patrimoniului societăţii, suma de 947.371 lei ar urma să fie distribuită creditorului din categoria creanţelor garantate, acesta fiind îndestulat în proporţie de 90,87 la sută, creditorii cu creanţe salariale ar beneficia de distribuiri de sume în procent de sută la sută din totalul creanţelor deţinute, iar creditorii bugetari ar beneficia de un procent de 5,48 la sută din totalul creanţei deţinute.

Creditorii chirografari nu ar beneficia de distribuiri în procedura falimentului, ca şi în cazul aproării planului de reorganizare.

Conform unor analize financiare realizate pentru ultimii 4 ani şi prezentate în planul de reorganizare a societăţii, volumul total al datoriilor a înregistrat începând cu anul 2013 (ulterior schimbării structurii acţionariatului) o scădere semnificativă. Acestea au scăzut de la 73,9 milioane de lei, cât s-a înregistrat în anul 2012, la 69 milioane de lei, la finele anului 2013 şi respectiv 65 milioane de lei la 30 iunie 2014.

Veniturile realizate în perioada analizată sunt diferite de la o perioada la alta, cu o scădere semnificativă în anul 2012, urmând apoi cu creştere continuă. Dacă în semestrul doi al anului 2014 se menţine acelaşi trend ca în semestrul unu, veniturile realizate în acest an vor înregistra o creştere de aproximativ 25 la sută faţă de anii 2011 şi 2013 şi de 63 la sută faţă de anul 2012.

În urma analizelor ratelor profitului s-a constatat obţinerea pe primii 3 ani a unor rate negative ale profitului, cu un minim de – 63 la sută în 2012, şi cu o rată pozitivă de 10,9 la sută în semestrul unu al anului 2014.

Realizatorii analizelor financiare şi ale planului de reorganizare a societăţii au ajuns la concluzia că problema primordială cu care s-a confruntat S.C. DINAMO 1948 în anii 2011-2013, înainte de preluarea pachetului majoritar de acţiuni de către Ionuţ Negoiţă, a fost incapacitatea de a genera profit operaţional. „Cu alte cuvinte, modelul de business a generat cifra de afaceri, însă modul în care au fost gestionate elementele de cheltuieli au decapitalizat societatea. O regândire a modelului de business, în special în ceea ce priveşte reorganizarea elementelor de cheltuieli, a condus societatea la înregistrarea de profit operaţional în primul semestru al anului 2014, însă acest profit nu a putut acoperi pierderile din înregistrare în perioada anterioară”, se arată în planul de reorganizare a întreprinderii.

Conform aceluiaşi document, deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva SC Dinamo 1948 SA este o consecinţă a unui cumul de factori, precum investiţiile efectuate pentru extinderea bazei materiale, strategia de salarizare a fotbaliştilor necorelată su posibilităţile reale ale societăţii sau strategia comercială neadecvată.

SC Dinamo 1948 SA are trei acţionari, Ionuţ Negoiţă, cu 381.041 acţiuni, reprezentând 92,9368 la sută din total, Clubul Sportiv Fotbal Club Dinamo, cu 28.831 de acţiuni, reprezetând 7,0319 la sută, şi Cornel Dinu, cu 128 de acţiuni, reprezentând 0,0313 la sută.

Dosarul prin care clubul Dinamo 1948 SA solicita deschiderea procedurii de insolvenţă a fost înregistrat în 13 mai, la Tribunalul Bucureşti.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here