Zeci de furnizori de servicii medicale din Olt, prinşi cu minciuna de CAS. Câţi bani au dat înapoi

Zeci de furnizori de servicii medicale din Olt au fost prinşi, anul trecut, de Serviciul de Control al Casei de Asigurări de Sănătate cu raportări mincinoase faţă de serviciile furnizate în realitate, findu-le imputate sute de mii de lei.

Serviciul de Control al Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Olt a efectuat, în 2014, 147 de actiuni de control la furnizorii de servicii medicale şi şase controale la persoanele juridice sau fizice ai căror salariaţi beneficiază de concediu medical, conform OUG 158/2005, se arată în raportul de activitate al instituţiei pe anul trecut. Reprezentanţii CAS Olt au luat la bani mărunţi 61 de medici de familie, 19 furnizori de investigaţii paraclinice, 37 de farmacii şi trei furnizori de dispozitive medicale. Alte nouă controale au vizat ambulatoriul de specialitate clinic, iar 11 verificări au fost operate la nivelul asistenţei medicale spitaliceşti.

„În cadrul acestor controale s-a verificat modul de respectare a clauzelor contractuale, concordanţa serviciilor medicale contractate, raportate de furnizor şi decontate de CAS, cu serviciile medicale consemnate în evidenţele cabinetelor medicale, respectarea programului de lucru şi modul de respectare, pe parcursul derulării contractului, a condiţiilor existente la momentul evaluării”, a declarat preşedintele CAS Olt, Valentin Ciocan.

Urmare actiunilor de control realizate, mai multor furnizori le-a fost imputată contravaloarea serviciilor medicale raportate la CAS Olt cu nerespectarea prevederilor legale şi a obligaţiilor contractuale, aceasta fiind în suma de 367.664 lei. În aceeaşi perioadă a fost recuperată suma de 599.386 de lei, din care, 367.664 lei reprezentând debite la nivelul anului curent, iar 231.722 lei fiind valoarea debitelor din anii precedenţi.

Principalele disfuncţionalităţi şi iregularităţi identificate în cursul acţiunilor de control au fost necompletarea formularelor cu regim special cu toate datele obligatorii, eliberarea de medicamente peste termenul de valabilitate al prescripţiilor medicale corespunzător afecţiunii şi eliberarea unor bilete de trimitere fără ca acestea să conţină toate datele obligatorii prevăzute de norme. Au fost constatate servicii medicale raportate şi neregăsite consemnate în registrele de consultaţii, dar şi investigaţii medicale paraclinice efectuate peste termenul de valabilitate al biletului de trimitere. Nerespectarea programului de lucru declarat la CAS a fost o altă abatere de la condiţiile contractuale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here