Contribuabilii trebuie să depună zeci de declaraţii la Fisc, în februarie. Termene şi tipuri de formulare ce trebuie depuse

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt informează contribuabilii care desfăşoară activităţi economice că, în luna februarie, trebuie să depună la organele fiscale competente mai multe declaraţii fiscale, deconturi şi notificări, după caz. 

Printre documentele fiscale care trebuie depuse la Fisc se numără declaraţiile de menţiuni pentru mai multe operaţiuni fiscale, declaraţiile privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, a impozitului pe venit si evidenţa nominală a persoanelor asigurate, decontul de taxă pe valoarea adăugată şi declaraţia informativă privind diverse tipuri de venituri şi impozite.

OLT-ALERT prezintă toate termenele şi tipurile de formulare care trebuie depuse la Fisc în această lună.

Până la 6 februarie 2015, inclusiv: 

– Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, formular 092. Se depune de către persoanele juridice si persoanele fizice care desfăsoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în luna ianuarie 2015 si sunt obligate să- si modifice perioada fiscală devenind plătitori de TVA lunar. Reglementare: OPANAF nr. 1.165/2009. 

Până la 10 februarie 2015, inclusiv: 

– Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entităţi fără personalitate juridică, formular 010. Se depune de către persoanele juridice care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăsirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152 alin. (6) Cod Fiscal; OMEF nr. 262/2007, cu modificările si completările ulterioare; 

– Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane fizice române, formular 020. Se depune de persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăsoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăsirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152 alin. (6) Cod Fiscal; OMEF nr. 262/2007 cu modificările si completările ulterioare; 

– Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăsoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070. Se depune de către persoanele fizice care desfăsoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăsirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152 alin. (6) Cod Fiscal; OMEF nr. 262/2007, cu modificările si completările ulterioare; 

– Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul Fiscal, formular 096. Se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 cu perioadă fiscală luna, care solicită scoaterea din evidenţa plătitorilor de TVA. Reglementare: art. 152 alin. (7) Cod Fiscal; OPANAF nr. 1.768/2012. 

Până la 25 februarie 2015, inclusiv: 

– Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii ianuarie 2015, formular 100. Reglementare: OPANAF nr. 1.950/2012 cu modificările si completările ulterioare; 

– Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit si evidenţa nominală a persoanelor asigurate, cu termen lunar,, pentru obligaŃiile bugetului de stat aferente lunii ianuarie 2015, formular 112. Reglementare: OMFP nr. 1.045/2012 cu modificările si completările ulterioare; 

– Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăsoară activitate în România si de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate în România pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii ianuarie 2015, formular 224. Reglementare: OPANAF nr. 52/2012; 

– Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii ianuarie 2015, formular 300. Reglementare: art. 156^2 Cod Fiscal; OPANAF nr. 1.790/2012. Decontul se depune si de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA conform art. 152 alin. (7) Cod Fiscal până la 10 ianuarie 2015; 

– Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formular 301, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 153^1 Cod Fiscal si care au efectuat: achiziţii intracomunitare în luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125^1 alin. (3), contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum si pentru contribuabilii neînregistraţi si care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile. Reglementare: art. 156^3 Cod Fiscal; OPANAF nr. 30/2011; 

– Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal, formular 311.Se depune de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal si care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA livrări de bunuri/prestări de servicii si/sau achiziţii de bunuri si/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei pe valoarea adăugată. Reglementare: OPANAF nr. 2.224/2013; 

– Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, formular 307. Se depune de către persoanele impozabile: pentru operaţiunile prevăzute la art. 128 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; pentru ajustarea TVA de către locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr- un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal; pentru ajustarea TVA de către persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau lit. g) din Codul Fiscal, care nu a efectuat ajustările de taxă conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul Fiscal în ultimul decont depus înaintea scoaterii din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau care a efectuat ajustări incorecte. Reglementare: art. 156^3 Cod Fiscal; OPANAF nr. 2.223/2013; 

– Notificarea privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare, formular 097. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare pentru notificarea organelor fiscale cu privire la aplicarea sistemului TVA la încasare sau cu privire la încetarea aplicării acestui sistem în condiţiile prevăzute la art. 134^2 si art. 156^3 alin. (11) si alin. (12). Reglementare: OPANAF nr. 3.884/2013; 

– Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăsurate în luna ianuarie 2015, formular 390 VIES. Reglementare: art. 156^4 Cod Fiscal; OPANAF nr. 76/2010; 

– Declaraţia informativă privind livrările/prestările si achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, formular 394, pentru declararea operaţiunilor desfăsurate în luna ianuarie 2015. Reglementare: OPANAF nr. 3.596/2011 cu modificările si completările ulterioare; 

– Declaraţia informativă privind livrările de bunuri si prestările de servicii efectuate în anul …., formular 392A. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 153 Cod Fiscal, a căror cifră de afaceri, efectiv realizată la finele anului calendaristic este inferioară sumei de 220.000 lei. Reglementare: art. 156^3 alin. (4) Cod Fiscal; OPANAF nr. 93/2014; 

– Declaraţia informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii si achiziţiile efectuate în anul …., formular 392B. Se depune de către persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 153 Cod Fiscal, a căror cifră de afaceri realizată la finele anului calendaristic, excluzând veniturile obţinute din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 lei. Reglementare: art. 156^3 alin. (5) Cod Fiscal;. OPANAF nr. 93/2014; 

– Declaraţia informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul …. , formular 393. Se depune către persoanele înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 153 Cod Fiscal, care, în cursul anului precedent, au prestat servicii de transport internaţional de persoane. Reglementare: art. 156^3 alin. (6) Cod Fiscal; OPANAF nr. 93/2014. 

Până la 28 februarie 2015, inclusiv: 

– Declaraţia informativă privind impozitul reţinut si plătit pentru veniturile cu regim de reţinere la sursă/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi. Reglementare: art. 119 Cod Fiscal; 

– Declaraţia informativă privind impozitul reţinut la sursă si câstigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit, formular 205. Declaraţia se completează si se depune de către plătitorii de venituri care au obligaţia calculării, reţinerii si virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă a impozitului, conform Titlului III Cod Fiscal. Reglementare: OPANAF nr. 1.913/2012; 

– Declaraţia anuală privind impozitul pe reprezentanţe. Reglementare: art.124 Cod Fiscal; OMFP nr. 460/2004; 

– Declaraţia informativă privind veniturile din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe si teritorii dependente sau asociate, formular 400. Reglementare: art. 119 alin. (1^1) Cod Fiscal; OMEF nr. 564/2007.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here