Pacienţii care îşi cumpără medicamente în timp ce sunt internaţi în spital îşi pot recupera banii

Pacienţii care îşi cumpără medicamente sau materiale sanitare în timp ce sunt internaţi în spital îşi pot recupera banii. Reprezentanţii Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Olt susţin că rambursarea acestor cheltuieli reprezintă o obligaţie exclusivă a spitalelor şi că ea se realizează numai din veniturile acestora. 

Spitalele sunt obligate să suporte pentru asiguraţii internaţi în regim de spitalizare continuă şi în regim de spitalizare de zi toate cheltuielile necesare pentru rezolvarea cazurilor respective, inclusiv pentru medicamente, materiale sanitare şi investigaţii paraclinice. „În situaţia în care asiguraţii, pe perioada internării în spital, în baza unor documente medicale întocmite de medicul curant din secţia în care aceştia sunt internaţi, suportă cheltuieli cu medicamente, materiale sanitare şi investigaţii paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi fără contribuţie personală, spitalele rambursează contravaloarea acestor cheltuieli la cererea asiguraţilor”, declară purtătorul de cuvânt al CAS Olt, Constanţa Florea.

Această obligaţie a spitalelor este prevăzută în articolul 12 din Anexa 23 a Ordinului Nr. 619/360 din 30 mai 2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015.

Rambursarea cheltuielilor reprezintă o obligaţie exclusivă a spitalelor şi se realizează numai din veniturile acestora, pe baza unei metodologii proprii aprobată prin decizie a conducătorului instituţiei, mai spune Constanţa Florea.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here