Prefectul de Olt le cere primarilor planuri de măsuri pentru buna gospodărire a localităţilor

Prefectul de Olt, Silviu Neacşu, le-a cerut, luni, primarilor să se ocupe de întocmirea sau, după caz, de reactualizarea planurilor de măsuri pentru aplicarea OG nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale.

În calitate de președinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, prefectul judeţului Olt a precizat că planurile de măsuri trebuie să conţină obiective și termene concrete care să asigure respectarea prevederilor legale din OG 21/2002. „Asigurarea şi păstrarea curăţeniei pe teritoriul localităţilor, buna gospodărire a acestora şi respectarea normelor de igienă constituie obligații fundamentale ale autorităţilor administraţiei publice locale”, a declarat, prin intermediul unui comunicat de presă, Silviu Neacşu.

Printre altele, primarii trebuie să asigure măsurile pentru protecţia sănătăţii publice, cu sprijinul şi sub supravegherea organelor de specialitate ale statului, măsurile corespunzătoare pentru conservarea şi protecţia mediului, prevenirea poluării accidentale a mediului sau a surselor şi cursurilor de apă prin depozitarea necontrolată a deşeurilor de către agenţii economici sau de către cetăţeni, dar şi realizarea unor sisteme moderne de colectare, depozitare, transport şi prelucrare a deşeurilor şi gunoaielor, amenajarea unor locuri speciale de depozitare în fiecare localitate.

Curăţenia străzilor, pieţelor şi a celorlalte locuri publice, colectarea şi depozitarea reziduurilor menajere şi stradale, sortarea şi valorificarea resurselor materiale refolosibile, organizarea de acţiuni pentru salubrizarea şi igienizarea localităţilor, curăţenia şi salubrizarea digurilor şi a malurilor, a cursurilor de apă, asanarea terenurilor insalubre şi prevenirea poluării apelor sunt alte aspecte asupra cărora prefectul judeţului le-a atras atenţia conducătorilor de localităţi.

Reprezentantul guvernului în teritoriu a mai subliniat că primarii trebuie să se îngrijească şi de respectarea strictă a normelor igienico-sanitare în pieţele agroalimentare, în târguri şi oboare, de amenajarea parcurilor, grădinilor publice, a terenurilor de sport şi de joacă pentru copii, dar şi de păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor igienico-sanitare în cinematografe, teatre, săli de sport, stadioane şi în celelalte unităţi de cultură şi sport aflate în proprietatea primăriilor sau a consiliilor locale.

„Toate aceste acțiuni de utilitate și interes local, desfășurate sub organizarea autorităților administrației publice locale, vor contribui la siguranța și sănătatea populației”, a concluzionat Silviu Neacşu.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here