În lipsa bugetului pe 2015, CAS Olt încheie noi acte adiţionale la contractele vechi privind serviciile medicale

Deşi trăgeau nădejde ca de la 1 aprilie să intre în vigoare noile contracte negociate cu furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale pe 2015, reprezentanţii Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Olt se văd nevoiţi, în lipsa bugetului pe anul în curs, să încheie cu furnizorii noi acte adiţionale la contractele parafate în 2014.

Pentru asigurarea continuităţii acordării serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale în lipsa bugetului pe 2015, Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Olt încheie pentru luna aprilie acte adiţionale la contractele încheiate pentru anul 2014 cu furnizorii.  

„Angajarea şi decontarea serviciilor medicale, medicalmentelor şi dispozitivelor medicale contractate în luna aprilie 2015 se va face din sumele prevăzute pe domeniile de asistenţă medicală corespunzătoare prevăzute în bugetul Fondului naţional unic de asigurtări sociale de sănătate pe anul 2015”, a declarat directorul CAS Olt, Valentin Ciocan.

Termenul limită de depunere a cererilor şi documentelor necesare încheierii contractelor cu fuirnizorii de servicii medicale şi medicamente este 15 aprilie 2015. Lista cu furnizorii admişi în vederea negocierii şi încheierii contractelor/actelor adiţionale pentru anul 2015 precum şi cu furnizorii respinşi se va afişa la sediul CAS Olt în data de 16 aprilie, in aceeasi data vor fi primite şi eventualele contestaţii. Vineri, 17.04.2015, vor fi rezolvate eventualel contestaţii şi se vor afişa rezultatele.

Luni 20.04.2015, se vor negocia şi încheia acte adiţionale cu furnizorii de servicii de dializă în regim ambulatoriu pentru bolnavii incluşi în Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică.

Marţi, 21.04.2015, se vor negocia şi încheia actele adiţionale cu furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu şi cu furnizorii de dispozitive medicale, miercuri 22.04.2015, cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice şi cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală dentară, joi 23.04.2015, cu farmaciile, vineri, 24.04.2015, cu medicii de familie şi cu furnizorii de servicii medicale spitaliceşti, iar luni, 27.04.2015, vor fi negociate şi încheiate actele adiţionale cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie pentru specialitatea clinică de reabilitare medicală, cu spitalele şi furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie pentru specialităţile paraclinice.

Lista cu documentele necesare încheierii contractelor, pentru fiecare domeniu de asistenţă medicală precum si Agenda de contractare este publicată pe pagina web a CAS Olt.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here