Amenzi de sute de milioane lei vechi aplicate de CAS Olt furmizorilor de servicii medicale

Serviciul de Control al Casei de Asigurari de Sanatate (CAS) Olt a efectuat, în primele cinci luni ale anului în curs, 80 de acţiuni de control la furnizorii de servicii medicale, aplicând amenzi de peste 260 de milioane de lei vechi, printre neregulile constatate numărându-se mai multe cazuri de raportare a unor servicii medicale care nu se regăseau în registrele de consultaţii. 

Reprezentanţii CAS Olt au verificat 37 de medici de familie, patru furnizori de investigaţii paraclinice, şapte furnizori de servicii medicale clinice şi 24 de farmacii. De asemenea, câte trei controale au vizat furnizorii de servicii medicale spitaliceşti şi pe cei de asistenţă medicală de recuperare / reabilitare.
 
„În cadrul acestor controale s-a verificat modul de respectare a clauzelor contractuale, concordanţa serviciilor medicale contractate, raportate de furnizor şi decontate de Casa de Asigurări de Sănătate cu serviciile medicale consemnate în evidenţele cabinetelor medicale, respectarea programului de lucru şi modul de respectare pe parcursul derulării contractului a condiţiilor existente la momentul evaluării”, a declarat purtătorul de cuvânt al CAS Olt, Constanţa Florea.
 

Urmare acţiunilor de control realizate, furnizorilor de servicii medicale le-a fost imputată contravaloarea serviciilor medicale raportate la CAS Olt cu nerespectarea prevederilor legale şi a obligaţiilor contractuale, respectiv 26.576,73 lei.

„Suma recuperată în aceasta perioada este de 6163,53 lei”, a mai precizat Constanţa Florea.
Principalele disfuncţionalităţi şi iregularităţi identificate în cursul acţiunilor de control au fost necompletarea formularelor cu regim special cu toate datele obligatorii prevăzute de formular, prescrierea de medicamente fără scrisoare medicală (este vorba de medicamente ce se prescriu de către medicul de familie numai în baza scrisorii medicale). De asemenea, reprezentanţii CAS Olt au descoperit mai multe bilete de trimitere care nu conţineau toate datele obligatorii prevăzute de norme şi au constatat că anumite servicii medicale raportate nu se regăseau consemnate în registrele de consultaţii. Nerespectarea programului de lucru a fost o altă neregulă frecvent întâlnită.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here