Garda de Mediu Olt a aplicat, în iunie, amenzi de aproape 700 milioane de lei vechi

Comisarii Gărzii de Mediu Olt au efectuat, luna trecută, aproape 100 de controale şi inspecţii care s-au lăsat cu amenzi de aproape 700 de milioane de lei vechi.

Reprezentanţii Comisariatului Judeţean Olt al Gărzii Naţionale de Mediu au efectuat, în iunie, 95 de inspecţii şi controale în domeniul protecţiei mediului, din care 36 de verificări planificate şi 59 de controale neplanificate. Verificările s-au lăsat cu amenzi de aproape 700 de milioane de lei vechi.
 

Activităţile de inspecţie şi control au vizat respectarea lgislaţiei în domeniul controlului poluării industriale şi respectării regimului substanţelor chimice periculoase şi în domeniul biodiversităţii, biosecurităţii şi ariilor naturale protejate.

În aceeaşi perioadă, comisarii de mediu au efectuat inspecţii pentru autorizare si la finalizarea proiectelor cu finanţare din Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare. Aceste inspecţii au fost realizate în colaborare cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt.
 

„Comisariatul Judeţean Olt al Gărzii Naţionale de Mediu a desfăşurat activităţi de inspecţie şi la solicitarea Comisariatului General. Este vorba de acţiuni de control la agenţii economici care desfaşoară sau au desfaşurat activitatea de exploatare agregate minerale, cu sau fără staţie de sortare şi care derulează proiecte de investiţii având ca obiect amenajări de iazuri piscicole, decolmatare, reprofilare albie minoră, regularizare scurgeri prin exploatare de nisip si pietriş,etc. La aceste controale au participat şi reprezentanţii Sistemului de Gospodărire a Apelor Olt”, a declarat şeful Gărzii de Mediu Olt, comisarul-şef Gheorghe Neacşa.

În timpul controalelor, comisarii de mediu au constatat săvârşirea a şase fapte de natură contravenţioanală pentru care au fost aplicate amenzi in valoare totală de 68.000 lei. O amendă în valoare de 20.000 lei a fost aplicată pentru nerespectarea, de către persoanele juridice, a obligaţiei de a depozita deşeuri în locuri autorizate, alte trei amenzi care au totatlizat 30.000 lei au fost date pentru neluarea măsurilor ce se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, o altă amendă, de 15.000 lei a fost aplicată unei firme prinse în timp ce topea deşeuri de aluminiu fără a deţine acte autorizaţie de mediu, iar o sancţiune contravenţională de 3.000 lei a vizat o firmă care nu a întocmit evidenţa gestiunii deşeurilor generate din activitatea de producere a pieselor turnate din aluminiu.
În aceeaşi perioadă, Garda de Mediu Olt a soluţionat un număr de 17 sesizări.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here