Parteneriat între Prefectura Olt şi Crucea Roşie pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile

Plecând de la interesul comun în domeniul sistemului naţional de asistenţă socială, Prefectura Olt a încheiat, recent, un acord de parteneriat cu Filiala Olt a Crucii Roșii Române care, sub genericul „Solidaritate socială pentru persoanele vulnerabile din județul Olt“, se va derula vreme de doi ani şi are drept obiectiv general sprijinirea persoanelor vulnerabile care se prezintă în audiență la Instituția Prefectului – Județul Olt și care necesită suport şi măsuri de protecţie socială pentru depăşirea sau limitarea unor situaţii de dificultate.

Prin implementarea acestui proiect, părțile implicate și-au propus acordarea de asistenţă socială adaptată situaţiei particulare de viaţă a fiecărui individ, luând în considerare caracterul şi cauza unor situaţii de urgenţă pentru integrarea/reintegrarea socială a persoanei vulnerabile și creşterea calităţii vieţii acesteia, care să conducă la întărirea nucleului familial, potrivit unui comunicat de presă al Prefecturii Olt.

Astfel, persoanele vulnerabile care se prezintă în audiență și solicită ajutoare pentru depășirea sau limitarea unor situații de dificultate cu care se confruntă vor fi îndrumate către Crucea Roșie – Filiala Olt, care va analiza, conform propriilor regulamente, solicitările și, în funcție de evaluarea făcută, va dispune acordarea de ajutoare sociale umanitare (dispozitive medicale, medicamente, alimente, produse igienico-sanitare etc), în limita disponibilităților filialei.

„Printre alte principii, sistemul naţional de asistenţă socială se întemeiază și pe principiul parteneriatului, potrivit căruia autorităţile publice centrale şi locale, instituţiile publice şi private, organizaţiile neguvernamentale, instituţiile de cult recunoscute de lege, precum şi membrii comunităţii stabilesc obiective comune, conlucrează şi mobilizează toate resursele necesare pentru asigurarea unor condiţii de viaţă decente şi demne pentru persoanele vulnerabile”, se mai arată în documentul citat.

Durata parteneriatului este de 24 luni de la data semnării de către părți, orice organizație neguvernamentală, persoană fizică/juridică sau instituție publică putându-se alătura acestui demers.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here