Proiectul „Uniţi împotriva corupţiei”, la care au participt poliţişti din România, Bulgaria şi Letonia, la final

Proiectul „United Against Coruption – Uniţi împotriva corupţiei”, finanţat din fonduri europene şi implementat de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt, în parteneriat cu Direcţia Generală Anticorupţie, Transparency Internaţional Romania, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, Inspectoratul de Poliţie Regională din Vidin, Inspectoratul de Poliţie Regională din Pleven şi cu Poliţia de Stat din Letonia, a fost încheiat cu succes. 

Evenimentul a fost marcat, marţi, printr-o sesiune specială organizată în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Olt, la care au participat reprezentanţii tuturor părţilor implicate.

Scopul acestui proiect a fost acela de a contribui la implementarea şi dezvoltarea instrumentelor comune cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei în România, Bulgaria şi Letonia. Printre obiectivele specifice urmărite s-au numărat analiza principalelor tendinţe de corupţie (zonele cele mai vulnerabile), precum şi cauzele şi efectele corupţiei asupra societăţii, îmbunătăţirea expertizei şi a cunoştinţelor relevante, în acest domeniu, de către părţile interesate, identificarea şi facilitarea schimbului de bune practici anti – corupţie între agenţiile de aplicare a legii din România, Bulgaria şi Letonia. Un alt capitol a fost promovarea rezultatelor proiectului, inclusiv la nivel european, şi derularea unei campanii de prevenire care să vizeze informarea cetăţenilor din România, Bulgaria şi Letonia asupra consecinţelor corupţiei. 

Principalele activităţi desfăşurate în cadrul proiectului au constat în workshop-uri pentru crearea condiţiilor necesare desfăşurării activităţilor, achiziţionarea echipamentelor necesare derulării proiectului – 25 de laptop –uri, 150 USB – uri etc., organizarea şi desfăşurarea unui seminar pe tema corupţiei, sesiuni comune de instruire a poliţiştilor români, bulgari şi letoni, o campanie de conştientizare a populaţiei cu privire la consecinţele fenomenului corupţiei, organizată simultan în România, Bulgaria şi Letonia, elaborarea şi diseminarea unui ghid de bune practici. 

La seminarul cu tema „Corupţia – cauze, tendinţe şi urmări”, care a fost desfăşurat în perioada 09-10.12.2014, şi care a coincis, în mod semnificativ, cu sărbătorirea Zilei Internaţionale de Luptă Anticorupţie – 09 decembrie, au fost abordate teme diverse, care au vizat atât prevenirea şi combaterea corupţiei interne, cât şi lupta împotriva corupţiei la nivelul întregii societăţi. 

În luna februarie 2015, s-au desfăşurat, la Slatina, sesiuni comune de instruire a poliţiştilor români, bulgari şi letoni, în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei. 

La finalul celor şase sesiuni comune de instruire, organizate pe trei module, 150 de poliţişti letoni, bulgari şi români, 30 din cadrul fiecărei instituţii participante, de la structurile de investigarea criminalităţii economice, control intern, ordine publică şi poliţie rutieră, au participat la instruirile în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei. 

8.000 de flyere, 8.000 de broşuri, 8.000 de afişe şi 7.000 de brelocuri au fost realizate şi distribuite în campaniile de prevenire desfăşurate simultan în ţările participante la proiect. 

De asemenea, 1.000 ghiduri de bune practici au fost realizate şi diseminate agenţiilor de aplicare a legii din Uniunea Europeană, în vederea prezentării concluziilor proiectului. 

„Având în vedere că s-au creat relaţii de cooperare la nivel european, sperăm că ne vom uni eforturile, în calitate de agenţii de aplicare a legii, pentru a continua lupta împotriva corupţiei, dar şi a altor genuri de infracţiuni ce afectează siguranţa cetăţenilor din ţările în care trăim. În speranţa că acest proiect a contribuit la crearea unui partneriat cu poliţia letonă şi la consolidarea partneriatului tradiţional cu poliţia bulgară, vă mulţumesc din partea I.P.J. Olt pentru munca depusă în cadrul proiectului şi sperăm că vom mai fi parteneri şi în alte proiecte cu fonduri europene”, a declarat, la finalul proiectului, şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, comisarul şef Cătălin Florescu.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here