Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Olt: Reguli pentru prevenirea incendiilor în unităţile de învăţământ

Pompierii olteni atrag atenţia factorilor de răspundere din unităţile de învăţământ asupra obligaţiilor pe care le au în domeniul prevenirii incendiilor, reamintindu-le măsurile pe care trebuie să le aibă în vedere.

La trei săptămâni de la tragicul eveniment petrecut în Clubul Colectiv din Bucureşti, unde flăcările şi gazele toxice au cauzat moartea a peste 50 de persoane şi rănirea altor zeci de oameni, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Olt le reaminteşte tuturor factorilor de răspundere din sistemul de educaţie care sunt măsurile de prevenire a incendiilor la unități de învățământ.

Reguli privind fumatul

Reglementarea fumatului este obligatorie în cadrul fiecărei unităţi şi se realizează prin dispoziţia scrisă a persoanei fizice cu atribuţii de conducere.

Locurile pentru fumat stabilite în exteriorul clădirilor nu vor fi amplasate la o distanţă mai mică de 40,00 m faţă de locurile în care există pericol de explozie, 10,00 m faţă de locurile în care există materiale solide combustibile.

Locurile şi zonele în care este interzis fumatul se marchează prin indicatoare – FUMATUL INTERZIS.

Lucrări cu foc deschis

Persoana fizică cu atribuţii de conducere a unităţii va reglementa prin document scris (decizie, dispoziţie etc.) modul de executare a lucrărilor cu foc deschis.

Este strict interzisă utilizarea focului deschis în locurile şi zonele cu risc de incendiu şi/sau explozie din clădiri.

Cenuşa şi zgura din sobe şi cuptoare, nu vor fi aruncate la întâmplare, ci vor fi depozitate în locuri special amenajate, controlându-se în prealabil dacă sunt complet stinse.

Căi de evacuare

Căile de evacuare a utilizatorilor şi de acces a forţelor de intervenţie vor fi menţinute libere şi întreţinute corespunzător.

Traseele căilor de evacuare vor fi marcate cu indicatoare standardizate.

Pe căile de evacuare ale clădirilor nu se admite amenajarea de încăperi ori locuri de lucru, depozitare etc. care ar putea împiedica evacuarea persoanelor şi bunurilor.

Instalaţii de stingere a incendiilor

Este interzisă utilizarea în alte scopuri a instalaţiilor, utilajelor, mijloacelor şi materialelor pentru stingerea incendiilor .

Accesul la hidranţi nu va fi blocat cu materiale, mobilier sau utilaje, iar uşile cutiilor hidranţilor trebuie să se deschidă uşor.

Hidranţii exteriori de incendiu vor avea menţinută dotarea cu furtunuri cu lungimea necesară.

Instalaţii electrice

Se interzice, în principal:

– înlocuirea siguranţelor, releelor de protecţie şi a întreruptoarelor automate cu altele necalibrate;

– racordarea unor consumatori care depăşesc puterea nominală a circuitelor;

– încărcarea instalaţiei electrice ( conductoare, cabluri, întreruptoare, comutatoare, prize, transformatoare etc. ) peste sarcina admisă;

– nerealizarea unor contacte electrice perfecte, cu rezistenţă de trecere comparabilă cu rezistenţa ohmică a conductoarelor legate.

Mijloace de încălzire centrală sau locală

Este interzisă depozitarea în centrala termică a unor utilaje sau materiale care nu au legătură cu exploatarea acesteia.

În încăperile în care sunt amplasate sobele, nu se admite depozitarea materialului combustibil care să depăşească consumul pentru 24 ore;

Este interzisă depozitarea materialului combustibil deasupra sobelor;

În faţa uşiţei de alimentare a sobei, pardoseala combustibilă se protejează cu tablă metalică având dimensiunile de 0,70 x 0,50.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here