Noi subvenţii pentru anumite categorii de angajatori care angajaează şomeri. Află condiţiile de acordare

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Olt face cunoscut faptul că, potrivit noilor reglementări, începând cu anul 2016, din bugetul asigurărilor pentru şomaj se pot subvenţiona cheltuielile cu forţa de muncă efectuate în cadrul unor programe care au ca scop ocuparea temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor, pentru dezvoltarea comunităţilor locale.

Potrivit art. 77 din Legea nr. 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, în aceste programe pot fi cuprinse persoane neocupate, înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, indiferent dacă beneficiază sau nu de indemnizaţie de şomaj.

Pot fi subvenţionate servicii publice de refacere şi întreţinere a infrastructurii, de ecologizare şi de realizare a unor lucrări edilitare, organizate de autorităţile publice locale, de firme private sau organizaţii neguvernamentale, cu avizul administraţiei publice locale.

De asemenea, se pot subvenţiona şi servicii sociale care cuprind activităţi de îngrijire la domiciliu a copiilor, bolnavilor, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, organizate de autorităţile publice locale, organizaţii neguvernamentale si alte organisme, în condiţiile legii.

„Subventiile se acordă, la solicitarea autorităţilor publice locale, angajatorilor cărora li s-au atribuit contracte cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice, pe o perioadă de cel mult 12 luni pentru fiecare persoană încadratî, din rândul şomerilor, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată”, se arată într-un comunicat de presă al AJOFM Olt.

Cuantumul lunar al subvenţiei acordate pentru fiecare persoană angajată este de 70% din valoarea indicatorului social de referinţă în perioada 1 aprilie – 31 octombrie şi egal cu valoarea indicatorului social de referinţă, la care se adaugă contribuţiile de asigurări sociale datorate de angajatori, în perioada 1 noiembrie – 31 martie.

Subvenţiile se acordă angajatorilor, inclusiv societăţilor reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, si regiilor autonome de interes local sau judeţean, din bugetul asigurărilor pentru somaj, cu respectarea reglementarilor aplicabile în domeniul ajutorului de minimis, se mai arată în comunicatul AJOFM.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here