DOCUMENTE / Primarul oraşului Balş, Mădălin Teodosescu, fals în declaraţii

Primarul oraşului Balş, Mădălin Teodosescu, a încălcat cu bună ştiinţă Codul Penal ascunzându-şi o parte a averii cu două luni înainte de alegerile locale din 2012, când a omis să-şi treacă în declaraţia de avere depusă în dosarul de candidatură pentru un nou mandat de primar casa cu etaj pe care o dobândise nu de mult pe căi doar de el ştiute şi terenul intravilan din strada Luncii. Probabil că, atunci, omisiunea a avut rolul de a-l scuti pe edil de eventuale explicaţii pe care ar fi trebuit să le ofere alegătorilor în campania electorală despre cum a reuşit el să dobândească asemenea imobile de ordinul miliardelor de lei vechi dintr-un salariu de primar.

Aşadar, în declaraţia de avere pe care Mădălin Teodosescu a depus-o, în 27 aprilie 2012, în dosarul de candidatură pentru un nou mandat de primar edilul şi-a trecut, la capitolul clădiri, doar apartamentul pe care îl deţine din 1996 în Balş. În document au mai fost trecute două terenuri extravilane, un autoturism Peugeot şi veniturile salariale, în valoare de 50.000 de lei anual. O avere, aşadar, de om modest la capătul unui mandat de primar, o carte de vizită bună din acest punct de vedere în campania electorală. Doar câţiva apropiaţi ai edilului ştiau că, în primul mandatul de primar, 2008 – 2012, lui Mădălin Teodosescu i-a răsărit o ditamai vila pe strada Luncii, la numărul 31 A, pe un teren care a costat şi el o avere.

Abia în declaraţia depusă în 2015, edilul trece terenul intravilan de 670 de metri pătraţi şi casa în suprafaţă de 265 de metri pătraţi, după trei ani de omisiuni, ambele imobile dobândite – atenţie – în perioada 2009 – 2010. Informaţiile sunt cuprinse şi în declaraţia de avere depusă de fosta soţie a primarului în 2013 la Prefectura Olt, unde a lucrat o scurtă perioadă ca director de cancelarie, cu diferenţa că, în vreme ce fostul soţ susţine că vila a fost dobândită prin construire, ea declară că locuinţa a fost dobândită printr-un act de vânzare-cumpărare.

declaratie1

În acest document nu apare vila, deşi la data declarării averii primarul se lăfăia în ea

declaratie2

În acest document apare şi vila, dar şi dovada că edilul a încălcat legea

Puşcărie sau amendă

Potrivit articolului 28 din Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, „fapta persoanelor care, cu intenţie, depun declaraţii de avere sau declaraţii de interese care nu corespund adevărului constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit Codului Penal”.

Falsul în declaraţii este, aşadar, pedepsit de Noul Codul Penal, care, la articolul 326, prevede că „declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 (funcţionari publici – n.r.) sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.

Amnezie profundă

De altfel, declaraţiile de avere şi de interese ale primarului Mădălin Teodosescu aferente anilor fiscali 2012 şi 2013 lipsesc cu desăvârşire de pe site-ul primăriei, deşi legislaţia în domeniu prevede expres obligativitatea depunerii sau actualizării anuale a acestor documente.

„Persoanele prevăzute de prezenta lege au obligaţia să depună sau să actualizeze declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie. Declaraţiile de avere se întocmesc după cum urmează: pentru anul fiscal anterior încheiat la 31 decembrie, în cazul veniturilor, respectiv situaţia la data declarării pentru celelalte capitole din declaraţie”, stipulează, la articolul 4, aliniatul 2, din Legea 176/2010.

De asemenea, legea prevede şi obligativitatea publicării documentelor respective pe internet, dacă instituţia publică deţine un site, sau, în absenţa acestuia, la avizierul unităţii.

„Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se păstrează pe pagina de internet a instituţiei şi a Agenţiei (Agenţia Naţională de Integritate – n.red.) pe toată durata exercitării funcţiei sau mandatului şi trei ani după încetarea acestora şi se arhivează potrivit legii”, se arată, la articolul 6, aliniatul 1, litera e din lege.

Dacă domnul primar al Balşului a fost lovit de amnezie privind depunerea declaraţiilor, ca şi în cazul căsoaiei din strada Luncii, persoana responsabilă care asigură implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese (de regulă, această sarcină intră în atribuţiile secretarului) era obligată prin lege să îi ceară un punct de vedere în termen de 10 zile lucrătoare (art. 6, alin. 1, lit. g din Legea 176/2010), după care trebuie să informeze Agenţia Naţională de Integritate în termenul prevăzut de lege (art. 6, alin. 2 din aceeaşi lege).

„Nedepunerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese în termenele prevăzute de prezenta lege, precum şi nedeclararea, în declaraţia întocmită potrivit anexei nr. 1, a cuantumului veniturilor realizate, sau declararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei”, se mai arată în aceeaşi lege. Care mai stipulează şi că ANI „poate declanşa din oficiu procedura de evaluare”.
•••
În aceste condiţii, cetăţenii Balşului se pot întreba ce mai are de ascuns faţă de ei primarul căruia i-au acordat încredere în două rânduri, votându-l. În ceea ce ne priveşte, noi vom merge mai departe cu dezvăluirile, pentru că, în afara dreptului la vot, cetăţenii au şi dreptul la o corectă informare pentru a putea vota în deplină cunoştinţă de cauză.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here