Slatina: Se apropie startul Olimpiadei Liceelor. Cât se va cheltui şi cum vor fi punctaţi participanţii

Consilierii locali ai Slatinei au aprobat, miercuri, sumele de bani necesare organizării ediţiei din acest an a Olimpiadei Liceelor, precum şi regulamentul manifestării.

Pentru organizarea ediţiei a XI-a a Olimpiadei Liceelor, care se va desfăşura în perioada 6 – 30 mai, vor fi cheltuiţi 200.000 de lei, sumă aprobată de aleşii Slatinei o dată cu regulamentul manifestării. Potrivit proiectului de hotărâre adoptat în şedinţa extraordinară de miercuri, sumele acordate ca premii echipajelor câştigătoare se calculează pe baza locului obtinut, respectiv locul I – 300 lei, locul II – 200 lei, locul III –100 lei şi locul IV- 50 lei, sume ce se distribuie fiecărui membru al echipei.

Suma de 172.000 lei va fi acordată unităţilor de învăţământ după cum urmează:

1) 9000 lei/liceu pentru secţiunea de abilităţi practice;

2) Dotări la alegere în valoare de 35.000 lei – liceului clasat pe locul I ;

3) Dotări la alegere în valoare de 20.000 lei – liceului clasat pe locul II ;

4) Dotări la alegere în valoare de 15.000 lei – liceului clasat pe locul III ;

5) Dotări la alegere în valoare de 10.000 lei – liceului clasat pe locul IV ;

6) 5.000 lei/liceu – premiu de participare pentru unităţile de învăţământ clasate pe locurile V – VIII.

Regulament cadru organizare program de stimulare a performanţei „Olimpiada Liceelor”

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1 – Consiliul Local şi Primăria municipiului Slatina organizează anual, de regulă în luna mai, programul de stimulare a performanţei – „Olimpiada Liceelor”, adresat elevilor din învăţământul preuniversitar, ciclurile secundar inferior şi secundar superior din Slatina. Programul este constituit din probe competiţionale cu caracter educativ, artistic şi sportiv, la care se pot înscrie toate liceele din municipiul Slatina.

Art. 2 – Organizarea programului de stimulare a performanţei – „Olimpiada Liceelor”, denumit în continuare „Program” se va realiza în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt, care va asigura consultanţă de specialitate pe toată perioada derulării acestuia. Capitolul II. Reglementări specifice

Art. 3 – Legislaţia aplicabilă Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 1/2011 a învăţământului, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu completările şi modificările ulterioare Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare H.G. nr. 44/2004 privind Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare HG nr. 1147/2008 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă Legea nr. 350/2006 – Legea tinerilor Legea nr. 195/2001 a voluntariatului, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 4. Responsabilităţi

Art. 4.1. Drepturi şi obligaţii organizatori

1) Viceprimarul municipiului Slatina va iniţia şi va supune dezbaterii Consiliului Local al municipiului Slatina, proiectul de hotărâre referitor la aprobare Programe şi proiecte culturale şi manifestări sportive organizate în anul în curs, care va include programul de stimulare a performanţei – „Olimpiada Liceelor” şi prevederi bugetare pentru organizarea şi desfăşurarea acestuia.

2) Organizatorii vor întocmi un calendar al acţiunilor programului „Olimpiada Liceelor” (perioada de organizare, datele de susţinere a probelor de concurs) care va fi completat, în urma consultării factorilor de decizie din cadrul liceelor şi Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt, cu locurile de desfăşurare a acestora, forma finală fiind aprobată prin Dispoziţia primarului municipiului Slatina.

3) Organizatorii vor comunica tuturor liceelor din municipiul Slatina data limită de depunere a fişelor de înscriere în program.

4) Organizatorii şi directorii unităţilor de învăţământ – gazdă vor lua măsuri de asigurare a ordinii, liniştii publice şi a siguranţei elevilor, în colaborare cu factorii abilitaţi de lege, în perioada de desfăşurare a acţiunilor din cadrul programului „Olimpiada liceelor”.

5) Organizatorii pun la dispoziţia unităţilor de învăţământ sumele prevăzute în bugetul programului Olimpiada Liceelor pentru desfăşurarea probei de abilităţi practice.

6) Pe toată durata manifestării, un juriu constituit prin Dispoziţia primarului municipiului Slatina va asigura: monitorizarea desfăşurării probelor de concurs, evaluarea lucrărilor din cadrul secţiunilor Abilităţi practice, Artistice, Voluntariat şi desemnarea câştigătorilor cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

7) Inspectoratul Şcolar al Judeţului Olt va pune la dispoziţia organizatorilor, la data comunicată de aceştia, testele în baza cărora vor fi evaluate performanţele elevilor la secţiunea „Discipline de studiu”.

8) În timpul desfăşurării probelor menţionate anterior, Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt va asigura prezenţa unui inspector de specialitate, astfel încât eventualele disfuncţionalităţi să fie soluţionate în momentul constatării acestora.

Art. 4.2. Drepturi şi obligaţii participanţi

1) Fiecare liceu care îşi manifestă intenţia de a participa la programul „Olimpiada Liceelor” are obligaţia de a completa o fişă de înscriere, pusă la dispoziţie de organizatori, în care vor fi menţionate probele de concurs, numele, prenumele şi datele de identificare ale elevilor, semnătura elevilor (vârsta maximă de înscriere a elevilor este de 21 ani). Fişa de înscriere va purta semnătura directorului şi ştampila unităţii de învăţământ, precum şi avizul medicului şcolii, care să ateste starea de sănătate a elevilor înscrişi în competiţii.

2) Fiecare liceu va transmite organizatorilor o fişă cu datele de identificare ale profesorilor îndrumători şi antrenorilor care asigură pregătirea elevilor pentru probele de concurs.

3) Participanţii vor comunica în scris organizatorilor acţiunile pe care intenţionează să le organizeze în cadrul secţiunilor „Voluntariat” în rândul populaţiei şcolare, datele de identificare ale elevilor şi profesorilor coordonatori şi ziua/zilele în care acestea sunt programate să se desfăşoare.. Capitolul III Secţiuni de concurs

Art. 5 – Manifestarea „Olimpiada Liceelor” se desfăşoară pe cinci secţiuni: sport, discipline de învăţământ, artistică, abilităţi practice, voluntariat.

Art. 5 (1) – Probe de concurs secţiunea sportivă: – şah M – şah F – atletism ( viteză 100 m F şi viteză 100 m M, rezistenţă 800 m F şi 1000 m M) – fotbal – tenis de masă M – tenis de masă F – baschet M – înot (25m liber) M – înot (25m liber) F

Art. 5 (2) – Probe de concurs secţiunea discipline de învăţământ: – matematică – informatică – limba română – istorie – geografie – biologie – limba franceză – limba engleză – fizică – chimie

Art. 5 (3) – Probe de concurs secţiunea artistică: – miss – mister – interpretare muzicală – desen Grafitti – dans – probă impusă – majorete

Art. 5 (4) – Secţiunea abilităţi practice constă în lucrări de întreţinere şi reparaţii efectuate în cadrul unităţii de învăţământ, stabilite de juriul manifestării şi conducerea liceului, în valoare de 9000 Lei.

Art. 5 (5) – Secţiunea voluntariat constă în: – implicarea elevilor în orice fel de acţiune umanitară, de ecologizare, de protecţia mediului, etc acţiunile menţionate anterior nu au caracter limitativ;

Capitolul IV Constituire echipaje

Art. 6 – Organizatorii, de comun acord cu directorii unităţilor de învăţământ, au stabilit numărul maxim al elevilor, profesorilor îndrumători şi antrenorilor care formează un echipaj, diferenţiat în funcţie de complexitatea probelor de concurs, după cum urmează:

Şah

– 2 elevi (o fată şi un băiat )

– 1 profesor

Fotbal

– 12 elevi

– 1 profesor

Atletism

– viteză: 1 elev (M)

– viteză: 1 elev (F)

– rezistenţă: 800 m – 1 elev (F);

– rezistență 1000 m – 1 elev (M) – 1 antrenor

Tenis de masă

– 2 elevi (un băiat şi o fată)

– 1 antrenor

Baschet masculin

– 8 elevi

– 1 antrenor

Înot

– 2 elevi – (un băiat şi o fată)

– 1 antrenor

Matematică

– 2 elevi matematică

– 1 profesor matematică

Informatica

– 2 elevi informatica

– 1 profesor informatica

Limba Română

– 2 elevi limba română

– 1 profesor limba română

Istorie

– 2 elevi istorie

– 1 profesor istorie

Biologie

– 2 elevi biologie

– 1 profesor biologie

Geografie

– 2 elevi geografie

– 1 profesor geografie

Limba Engleza

– 2 elevi limba engleză

– 1 profesor engleză

Limba Franceza

– 2 elevi limba franceza

– 1 profesor franceza

Fizică

– 2 elevi fizica

– 1 profesor fizică

Chimie

– 2 elevi chimie

– 1 profesor chimie

Miss

– 1 elevă – directorul unităţii de învăţământ

Mister

– 1 elev – directorul unităţii de învăţământ

Interpretare muzicală

– interpret individul sau grup

– 1 profesor

Desen grafitti

– 5 elevi

– 1 profesor

Dans

– 2 elevi ( un baiat si o fata)

– 1 profesor

Majorete

– 15 eleve

– 1 profesor

Abilităţi practice

– Nr. elevi stabilit de directorul unităţii de învăţământ;

– directorul unităţii de învăţământ;

– lucrările de reparaţii şi întreţinere stabilite de juriul manifestării şi conducerea şcolii;

Voluntariat

– Nr. elevi stabilit de directorul unităţii de învăţământ;

– 2 profesori;

Capitolul V

Evaluare performanţe

Art. 7 – Fiecare proba din cadrul Olimpiadei Liceelor va fi punctata dupa cum urmeza: 

Şah fete, şah băieţi

– locul I: 10 puncte

– locul II: 8 puncte

– locul III: 6 puncte

– locul IV: 4 punct 

Atletism

– viteză: locul I – 10 p, locul II – 8 p, locul III – 6 p, locul IV – 4 p

– rezistenţă : locul I – 10 p, locul II – 8 p, locul III – 6 p, locul IV – 4 p 

Fotbal

– locul I – 10 p

– locul II – 8 p

– locul III – 6 p

– locul IV – 4 p 

Tenis de masă fete, tenis de masă băieţi

– locul I – 10 p

– locul II – 8 p

– locul III – 6 p

– locul IV – 4 p 

Baschet M

– locul I – 10 p –

locul II – 8 p –

locul III – 6 p –

locul IV – 4 p 

Înot

– locul I – 10 p

– locul II – 8 p

– locul III – 6 p

– locul IV – 4 p 

Matematică

– locul I – 10 p

– locul II – 8 p

– locul III – 6 p

– locul IV – 4 p 

Informatica

– locul I – 10 p

– locul II – 8 p

– locul III – 6 p

– locul IV – 4 p 

Limba Română

– locul I – 10 p

– locul II – 8 p

– locul III – 6 p

– locul IV – 4 p

Istorie

– locul I – 10 p

– locul II – 8 p

– locul III – 6 p

– locul IV – 4 p 

Biologie

– locul I – 10 p

– locul II – 8 p

– locul III – 6 p

– locul IV – 4 p 

Geografie

– locul I – 10 p

– locul II – 8 p

– locul III – 6 p

– locul IV – 4 p 

Limba Engleza

– locul I – 10 p

– locul II – 8 p

– locul III – 6 p

– locul IV – 4 p 

Limba Franceza

– locul I – 10 p

– locul II – 8 p

– locul III – 6 p

– locul IV – 4 p 

Fizică

– locul I – 10 p

– locul II – 8 p

– locul III – 6 p

– locul IV – 4 p 

Chimie

– locul I – 10 p

– locul II – 8 p

– locul III – 6 p

– locul IV – 4 p 

Miss

– locul I – 10 p

– locul II – 8 p

– locul III – 6 p

– locul IV – 4 p 

Mister

– locul I – 10 p

– locul II – 8 p

– locul III – 6 p

– locul IV – 4 p 

Interpretare muzicală

– locul I – 10 p

– locul II – 8 p

– locul III – 6 p

– locul IV – 4 p 

Desen Grafitti

– locul I – 10 p

– locul II – 8 p

– locul III – 6 p

– locul IV – 4 p 

Dans

– locul I – 10 p

– locul II – 8 p

– locul III – 6 p

– locul IV – 4 p 

Majorete

– locul I – 10 p

– locul II – 8 p

– locul III – 6 p

– locul IV – 4 p 

Voluntariat

– locul I – 10 p

– locul II – 8 p

– locul III – 6 p

– locul IV – 4 p

Capitolul VI

Premiere câştigători

Art. 8 – Echipelor clasate pe primele 4 locuri le va fi acordată suma de 300 Lei pentru fiecare participant care a obţinut locul I , 200 Lei pentru fiecare participant care a obtinut locul II , 100 Lei pentru fiecare participant care a obtinut locul III si 50 Lei pentru ficare participant care a obtinut locul IV în urma desfăşurării probelor de concurs. Excepţia o constituie proba de voluntariat.

Art. 9 – În urma centralizării punctajelor obţinute în probele de concurs se realizează clasamentul final al programului de stimulare a performanţelor – Olimpiada liceelor, unităţile de învăţământ desemnate câştigătoarele primelor patru locuri fiind premiate de organizatori cu dotări/lucrări la alegere.

Art. 10 – Valoarea premiilor liceelor clasate pe primele patru locuri se stabileşte anual de către Consiliul Local al municipiului Slatina şi este inclusă în bugetul manifestării.

Art. 11 – În funcţie de bugetul alocat pentru organizarea programului Olimpiada Liceelor, organizatorii pot acorda premii de participare liceelor clasate pe locurile V – VIII .

Art. 12 – Sumele care pot fi acordate ca premii de participare se aprobă anual prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Slatina. Capitolul VII Dispoziţii finale

Art. 13 – Neprezentarea la o probă de concurs atrage după sine descalificarea unităţii de învăţământ la proba respectivă.

Art. 14 – Unităţile de învăţământ vor lua măsuri ca nici un elev să nu fie înscris la mai mult de două probe de concurs, iar profesorul îndrumător şi antrenorul la maxim două probe, excepţie făcând secţiunea de voluntariat la care pot participa elevi înscrişi şi la alte probe.

Art.15 – Elevii înscrişi în concurs pot fi înlocuiţi cu cel puţin 24 ore înainte de desfăşurarea probei, numai cu acordul organizatorilor, respectând procedura de la

Art. 4.2.

Art.16 – Pe timpul derulării probelor de concurs, elevii vor purta obligatoriu echipamente cu însemnele manifestării, în culoarea liceului, care vor fi puse la dispoziţie de organizatori şi vor avea asupra lor cartea de identitate. La probele de miss, mister, dans şi majorete nu este impusă purtarea echipamentului.

Art.17 – La o dată stabilită de organizatori şi comunicată directorilor unităţilor de învăţământ, juriul constituit prin Dispoziţia primarului municipiului Slatina se va deplasa în fiecare liceu şi împreună cu conducerea acestuia va stabili spaţiile/locaţiile care vor fi supuse lucrărilor de reabilitare (întreţinere, reparaţii).

Art.18 – Este interzis antrenorilor care participă la competiţii să arbitreze competiţii sportive în cadrul manifestării. Arbitrajul va fi realizat de arbitri profesionişti.

Art.19 – La proba Grafitti, tema aleasă nu trebuie să conţină manifestări obscene, însemne şi sloganuri politice, imagini ale personalităţilor vieţii publice. Utilizarea şabloanelor şi a altor instrumente de desen tehnic atrage după sine descalificarea liceului la proba Grafitti. Este admisă schiţarea desenului pe panouri cu creion sau cretă.

Art.20 – Playback – ul la proba de interpretare muzicală atrage după sine descalificarea liceului. Proba de interpretare muzicală va fi de maxim 5 minute.

Art.21 – Proba de majorete va fi de maxim 8 minute.

Art.22 – La probele de ştiinţe exacte durata va fi de maxim 15 minute (matematică-informatică, fizică – chimie).

Art.23 – La probele socio-umane durata va fi de maxim 15 minute (limba română -istorie, limbi străine, geografie – biologie).

Art.24 – Susţinătorilor liceelor, inclusiv membrilor galeriei acestora, care asistă la probele de concurs, le sunt interzise utilizarea unui limbaj trivial împotriva celorlalţi competitori, orice acţiuni care pot aduce atingere demnităţii persoanei şi şcolii, precum şi manifestările antisociale. De asemenea este strict interzisă folosirea obiectelor pirotehnice.

Art.25 – Nerespectarea prevederilor art.24 atrage după sine, în funcţie de gravitatea faptei, sancţionarea potrivit legii a celor care se fac vinovaţi de încălcarea lor şi descalificarea liceului.

Art.26 – La secţiunea discipline de învăţământ elevii participanţi nu au voie să utilizeze calculatoare.

Art.27 – La probele de limbi străine (franceză – engleză), fizică – chimie, istorie-limba română, biologie – geografie, în care fiecare unitate de învăţământ şi-a constituit echipajul pe grupuri de lucru, cu respectarea art.6 din prezentul regulament, este interzisă soluţionarea testului unei discipline din cadrul probei de către alti coechipieri desemnaţi de şcoală la celalalte discipline de studiu.

Art.28 – Fiecare liceu are obligaţia ca la fiecare probă care se desfăşoară în cadrul manifestării să pună la dispoziţie un asistent medical sau doctor.

Art.29 – Punctele obţinute în cadrul probei de voluntariat vor fi adunate la punctajul general al fiecărui liceu în parte în vederea realizării clasamentului final, însă valoarea lor în lei este „zero”.

Art.30 – Prezentul regulament cadru intră în vigoare din luna mai 2016

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here