25 mai, termen pentru declararea veniturilor la Fisc. Ce contribuabili trebuie să depună Formularul 200

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Olt reaminteşte contribuabililor, persoane fizice, că termenul limită pentru declararea veniturilor realizate în România (formularul 200) este 25 mai. 

Declaraţia se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani și/sau în natură din România, provenind din activități independente, cedarea folosinței bunurilor, activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real, piscicultură, silvicultură, transferul titlurilor de valoare, altele decît părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare, altele decît cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare. De asemenea, se declară şi veniturile obţinute din jocurile de noroc.

„Formularul 200 – „Declaraţie privind veniturile realizate din România”, modificat şi completat prin O.P.A.N.A.F. nr. 3605/2015 şi O.P.A.N.A.F. nr. 950/2016, se poate obţine direct de la sediul unităţilor fiscale sau poate fi descărcat de pe site-ul A.N.A.F., de la adresa www.anaf.ro, secţiunea Asistenţă contribuabili/ Toate formularele, cu explicaţii”, a explicat purtătorul de cuvânt al AJFP Olt, Mihaela Marinescu.

Formularul 200 poate fi depus în format hârtie, direct la registratura organului fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, de către persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România. Declaraţia se mai poate depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului fiscal, după caz, în cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal în România, la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România şi la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Persoanele fizice care au acces la internet au următoarele opţiuni în ceea ce priveşte depunerea formularului 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România”:

– completarea formularului electronic şi semnarea cu certificat digital calificat prin utilizarea serviciului de depunere declaraţii on-line, existent pe portalul eguvernare.ro . Formularul completat al declaraţiei se depune în format PDF,cu fişier XML ataşat;

– completarea datelor folosind serviciul Spaţiul Privat Virtual astfel:

1. contribuabilii care sunt înregistraţi în spaţiu privat virtual pot transmite formularul 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România” selectând câmpul „Declaraţii- Completare declaraţii” aflat pe coloana din stânga a paginii de pornire.

2. contribuabilii care nu sunt înregistraţi în spaţiu privat virtual pot începe să folosească acest serviciu accesând www.anaf.mfinante.gov.ro „Spaţiul Privat Virtual” pagina „Înregistrare utilizatori” şi completând informaţiile solicitate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here