Mânării cu carburanţi şi lipsă mare în gestiune la Primăria Valea Mare – DOCUMENT

Dezordinea financiară existentă de ani buni în Primăria Valea Mare s-a întins, mai nou, şi peste carburanţii folosiţi de autoturismele instituţiei. Şi nu numai de acestea, pentru că diferenţele dintre cantităţile utilizate şi documentele emise sunt aşa de mari, încât este imposibil ca benzina şi motorina achiziţionate cu bani publici de la benzinăriile Lukoil să nu fi învârtit şi roţile altor autoturisme sau pe cele ale maşinilor primăriei spre locuri care nu au nicio legătură cu interesul public. Amănunte despre toate acestea ar putea furniza în cadrul unei eventuale anchete penale primarul în funcţie al comunei, Gheorghe Ristea, certat cu legea şi la alte capitole de cheltuire a banului public.

Pe scurt, Primăria Valea Mare a înregistrat în evidenţa contabilă, anul trecut, mai multe cheltuieli reprezentând achiziţii de carburanţi auto, fără ca aceste înregistrări să aibă la bază documente justificative. N-o spunem noi, ci reprezentanţii Curţii de Conturi în documentele încheiate după ultimul control efectuat la această instituţie. Potrivit acestora, Primăria Valea Mare a achiziţionat, în 2015, de la un foarte cunoscut furnizor în domeniu, bonuri valorice pentru carburanţi auto în valoare totală de 106.000 lei. Parte din aceste bonuri valorice a fost înregistrată în conturi în care nu avea ce căuta şi fără să aibă în spate documente justificative.

„S-a constatat că în luna mai 2015 s-au achiziţionat de la acelaşi furnizor bonuri valorice pentru carburanţi auto în valoare de 8.000 lei care nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă în contul 532.04.00 – «Bonuri valorice pentru carburanţi auto», fiind evidenţiate eronat în contul 302.02.00 – «Combustibili», fără a se întocmi documente justificative cu privire la recepţie, din care să rezulte tipul de carburant cu care s-a făcut aprovizionarea, cantitatea, preţul unitar şi valoarea acestuia. Se mai precizează că în luna septembrie 2015 entitatea a înregistrat în evidenţa contabilă, în contul 302.02.00 – «Combustibili», carburanţi în valoare de 6.000 lei fără a se întocmi documente justificative cu privire la recepţie, din care să rezulte tipul de carburant cu care s-a făcut aprovizionarea, cantitatea, preţul unitar şi valoarea acestuia”, se arată în raportul întocmit după control de auditorii Curţii de Conturi.

Care au mai constatat că la nivelul primăriei nu a fost organizată o evidenţă a bonurilor valorice achiziţionate de la furnizor (cu număr, serie şi valoare), având în vedere că acestea sunt documente cu regim special, care trebuiau păstrate în casieria unităţii.

Cu încetinitorul

Bonurile valorice pentru carburanţi auto au fost procurate de la SC Lukoil SRL în baza contractului nr. 12.161/ 17.02.2010, primăria achitând furnizorului suma totală de 114.000 lei, aşa cum rezultă din evidenţa contabilă. În anul 2015, conform evidenţei contabile, bonurile valorice au fost utilizate în totalitate pentru achiziţionarea de carburanţi, întrucât contul dedicat combustibililor nu prezintă sold iniţial şi sold final. Din suma totală de 114.000 lei, au fost întocmite bonuri de transformare numai pentru suma de 100.000 lei. Diferenţa de 14.000 lei se regăseşte într-un alt capitol („contul rulajului debitor al contului 302.02.00 – „Combustibili” – raportul Curţii de Conturi), fără ca la baza acestei înregistrări să existe documente justificative cu privire la recepţie, din care să rezulte tipul de carburant cu care s-a făcut aprovizionarea, cantitatea, preţul unitar şi valoarea acestuia, aşa cum cere legislaţia în domeniu.

Auditorii externi mai precizează că „în evidenţa contabilă analitică a carburanţilor nu sunt înscrise date cu privire la cantităţile achiziţionate şi consumate, evidenţa fiind ţinută numai valoric, aşa cum rezultă din fişa de cont analitică” şi că „din verificarea bonurilor de transformare s-a constatat că acestea nu conţin informaţii cu privire la cantităţile de carburanţi real achiziţionate, felul acestora şi preţurile de achiziţie”.

Pe de altă parte, s-a mai descoperit că din aceste situaţii lipsesc documentele justificative care ar fi trebuit să însoţească bonurile de transformare; este vorba de bonuri fiscale care în mod normal trebuie eliberate de staţiile de distribuţia a carburanţilor. „De asemenea, s-a constatat că în bonurile de transformare au fost înscrise cantităţi de carburanţi (motorină şi benzină) stabilite arbitrar, prin împărţirea valorii nominale a bonurilor valorice utilizate la un preţ unitar de 5, 50 lei/litru, indiferent de tipul carburantului”. Am citat, din nou, din actul de control.

Prejudiciu de peste 220 milioane lei vechi

Pentru carburanţi în valoare de 14.000 lei (8.000 lei + 6.000 lei) nu au fost întocmite nici bonuri de consum, documente justificative care stau la baza scăderii din gestiune şi înregistrării în evidenţa contabilă. În atari condiţii, s-au confruntat situaţia centralizatoare privind aprovizionările cu carburanţi efectuate în cursul anului 2015, pusă la dispoziţie de furnizor, cu datele reflectate în evidenţa contabilă a primăriei. Ei bine, de data aceasta s-au constatat diferenţe pe care conducerea primăriei nu le-a putut motiva.

doc4valea

„În consecinţă, se constată existenţa unei lipse în gestiunea de carburanţi, reprezentând cantitatea de 4.279,40 litri benzină în valoare de 22.338,47 lei, care reprezintă prejudiciu pentru entitate, valoare stabilită pe baza preţurilor înscrise în documentele emise de către furnizor (4.279,40 litri benzină x 5,22 lei/litru – preţ mediu furnizor). Totodată, se poate constata faptul că pentru motorina achiziţionată au fost întocmite note de recepţie pentru cantităţi mai mari, cu scopul de a justifica valoarea bonurilor valorice achiziţionate, şi nu consumul efectiv de carburanţi pentru activităţile real efectuate de utilajele din dotare. De asemenea, se constată că a fost înscrisă în plus, în notele de recepţie întocmite pentru motorină, cantitatea de 4.103,09 litri, cu scopul de a justifica benzina achiziţionată în plus faţă de cea înscrisă în notele de recepţie. Din cele prezentate anterior rezultă faptul că documentele justificative privind achiziţia, recepţia, darea în consum şi cele privind justificarea consumului, care au stat la baza înregistrării în evidenţa contabilă a entităţii, conţin date nereale”, este concluzia finală a auditorilor externi care au făcut verificările.

•••

Amănunte despre toate acestea ar putea furniza în cadrul unei eventuale anchete penale primarul în funcţie al comunei, Gheorghe Ristea, certat cu legea şi la alte capitole de cheltuire a banului public. Surse din cadrul primăriei spun că edilul este extrem de supărat că asemenea lucruri au fost descoperite de Curtea de Conturi tocmai acum, în pragul alegerilor locale, în contextul în care el candidează pentru un nou mandat. Sursele citate mai spun că, nemulţumit, primarul ar intenţiona să atace actul de control în instanţă. Tot aşa a procedat şi după penultimul control al Curţii de Conturi, efectuat în 2013. Şi a pierdut!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here