Absolvenţii de liceu sunt aşteptaţi să se înscrie în evidenţele AJOFM Olt. Ce beneficii au

Absolvenţii de liceu, promoţia 2016, sunt aşteptaţi să se înregistreze în evidenţele Agenţiei Judetene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Olt, pentru a beneficia de drepturile prevăzute de Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ, înregistraţi la agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, beneficiază de informare şi consiliere profesională, mediere pentru ocuparea unui loc de muncă, precum şi de facilităţi financiare. De asemenea, absolvenţii pot participa la programe de formare profesională, pentru a-si pune in acord competentele profesionale cu cerintele pietei muncii.

Înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităţilor acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Absolvenţii care într-o perioadă de 60 de zile de la finalizarea studiilor nu s-au încadrat în muncă potrivit pregătirii profesionale şi sunt înregistrati la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Olt, nu urmează o formă de învăţământ, nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare, pot solicita acordarea indemnizaţiei de şomaj. Acest drept se acordă absolvenţilor, la cerere, pe o perioada de 6 luni, calculată de la data expirării celor 60 de zile de la absolvire şi constă într-o sumă fixă, lunară, neimpozabilă al cărei cuantum este de 250 lei.

Termenul de 60 de zile de la data absolvirii este termen de decădere din drepturi. În cazul în care absolvenţii nu se inregistreaza la AJOFM Olt în intervalul de 60 de zile de la terminarea studiilor, ei au dreptul să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, beneficiind de toate drepturile legale, fără indemnizaţie de şomaj.

Data absolvirii cursurilor în anul şcolar 2015 – 2016 este 03.06.2016, pentru elevii care au promovat la toate disciplinele, indiferent dacă promovează sau nu examenul de bacalaureat. De la aceasta dată se calculează termenul de 60 de zile de la înregistrare rezultând data de 02.08.2016, ca dată limită până la care absolvenţii promoţiei 2016 se pot adresa AJOFM Olt, pentru luare în evidenţă.

Absolvenţii care nu au situaţia şcolară încheiată se pot înregistra în evidenţele AJOFM Olt în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigenţă (data înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ).

Pentru înregistrare şi detalii suplimentare se poate consulta site-ul www.olt.anofm.ro. Detalii mai pot fi obţinute telefonic la nr. 0249/438595, prin e-mail, la adresa ajofm@ot.anofm.ro sau în mod direct, de la:

– Agenţia Locală Slatina, str. Prelungirea Crişan, nr.2;

– Punctul de lucru Balş, str. Nicolae Bălcescu, bl.152, ap.1 si 3;

– Agenţia Locală Caracal, str. Nicolae Titulescu, nr. 29;

– Agenţia Locală Corabia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 95;

– Punctul de lucru Drăgăneşti-Olt, str. Nicolae Titulescu, nr. 111;

La această dată valoarea indicatorului social de referinţă este de 500 lei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here