Stimulente financiare pentru angajatorii care încadrează elevi şi studenţi pe perioada vacanţei

Angajatorii care, pe perioada vacanţei încadrează în muncă elevi şi studenţi beneficiază de un stimulent financiar lunar de 250 lei, respectiv 50% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare, stabilit potrivit legii.

Stimulentul se acordă la cererea angajatorului din bugetul asigurărilor pentru şomaj, proporţional cu timpul efectiv lucrat de către elevii şi studenţii încadraţi.

Diferenţa dintre stimulentul financiar lunar acordat pentru încadrarea în muncă a elevilor şi studenţilor şi salariul realizat se suportă de angajator din fonduri proprii.

Perioada maximă de acordare a stimulentului financiar este de 60 zile lucrătoare într-un an calendaristic.

„Pentru acordarea acestui stimulent financiar, angajatorii trebuie să încheie cu Agenţia Judeţenă Pentru Ocuparea Forţei de Muncă , o convenţie în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor şi studentilor aflaţi în perioada vacanţelor”, se arată într-un comunicat de presă al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Olt.

Pentru încheierea convenţiei angajatorii trebuie să depună la AJOFM o cerere însoţită de următoarele documente:

  • tabel nominal cuprinzând elevii şi studenţii încadraţi în munca pe perioada vacanţelor;
  • adeverinţa eliberata de instituţia de învaţamânt prin care se atesta ca persoana are statut de elev sau, dupa caz, de student şi urmeaza cursurile într-o instituţie de învaţamânt de stat sau particular, înfiinţata potrivit legii, cuprinzând şi precizarea expresa a perioadei de vacanţa;
  • actul de identitate al elevului sau studentului, în copie;
  • copia contractului de munca, încheiat cu respectarea condiţiilor de vârsta şi a regimului legal al muncii tinerilor, înregistrat, dupa caz, la inspectoratul teritorial de munca, conform prevederilor legale;
  • declaraţie pe propria raspundere a angajatorului, din care sa rezulte ca angajatorul nu se regaseşte în una dintre situaţiile pentru care nu poate beneficia de stimulentul financiar.

Nu beneficiază de stimulentul financiar angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenţi anterior datei de începere a vacanţei stabilite potrivit legii, pentru elevii si studenţii respectivi, şi nici angajatorii care au beneficiat, pentru elevii si studentii respectivi, de stimulentul financiar prevăzut in lege pentru o perioada de 60 zile lucrătoare în cursul anului calendaristic.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here