Sute de locuri la liceele din Olt, libere după prima etapă a repartizării computerizate

Potrivit site-ului oficial al Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, după prima etapă a repartizării computerizate în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a, 577 de locuri au rămas libere, după această primă etapă a repartizării computerizate la liceu, însă doar trei elevi au rămas nerepartizaţi. Este vorba despre un elev de la Şcoala Gimnazială Fărcaşul de Jos, comuna Fărcaşele, şi de doi elevi de la Şcoala Gimnazială Vădăstriţa.

Şase absolvenţi olteni de clasa a VIII-a au intrat la liceu cu media zece, având posibilitatea să-şi aleagă fără emoţii unde vor să înveţe pentru următorii patru ani.

Aceştia sunt următorii: Maria Cristina Antonescu, absolventă a Şcolii Gimnaziale „Vlaicu Vodă” Slatina, care a intrat la Colegiul Naţional „Ion Minulescu” Slatina – profil matematică-informatică; Taisia Maria Coconu, absolventă a Şcolii Gimnaziale „Nicolae Titulescu” Caracal, care a intrat la Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Caracal – profil matematică-informatică; Mihaela Elisabeta Dindere, absolventă a Şcolii Gimnaziale Dăneasa, care a intrat la Colegiul Naţional „Ion Minulescu” Slatina – profil matematică-informatică; Andrei Alexandru Podaru, absolvent al Colegiului Naţional „Radu Greceanu” Slatina, care a rămas elev al liceului la profilul matematică-informatică; Gabriel Ciprian Stanciu, absolvent al Şcolii Gimnaziale Nr. 3 Slatina, care a intrat la Colegiul Naţional „Radu Greceanu” Slatina – profil matematică-informatică; Iulia Maria Vîrban, absolventă a Şcolii Gimnaziale „Eugen Ionescu” Slatina, care a intrat la Colegiul Naţional „Ion Minulescu” Slatina – profil matematică-informatică.

Cea mai mică medie de admitere la liceu a fost a unui elev de la Şcoala Gimnazială Topana, care a „reuşit” să intre la Liceul Tehnologic Vitomireşti cu media 2,61. De asemenea, un elev al Liceului Tehnologic Piatra-Olt a rămas la unitatea de învăţământ pentru a continua studiile liceale, deşi media sa de admitere a fost 2,62.

După prima etapă a repartizări computerizate, în perioada 21 iulie – 29 iulie, elevii trebuie să-şi depună dosarele de înscriere la şcolile la care au fost repartizaţi.

A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat începe pe 20 iulie, cu înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

Iată calendarul:

21 – 22 iulie: Susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori de limbă maternă.

23 iulie: Afişarea rezultatelor la probe şi rezolvarea eventualelor contestaţii.

20 – 25 iulie: Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fişe de opţiuni de către cei rămaşi nerepartizaţi după prima etapă a admiterii.

25 iulie: Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au fost respinşi la liceele/clasele care organizează probe de aptitudini; completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au susţinut probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă.

28 iulie: Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial/în centrul special de înscriere a listelor cu absolvenţii proveniţi din şcolile respective/din alte judeţe, repartizaţi  în a doua etapă şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat; afişarea de către fiecare unitate de învăţământ liceal de stat a listei  candidaţilor repartizaţi în acea unitate în a doua etapă.

28 – 29 iulie: Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care au fost repartizaţi candidaţii din etapa a doua.

29 iulie: Transmiterea de către unităţile de învăţământul liceal de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în cele două etape ale admiterii.

1 – 4 august: Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiilor speciale ivite  după cele două etape de repartizare computerizată, a repartizării candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu  au  participat la primele două repartizări computerizate.

A treia etapă de admitere în învăţământul liceal de stat începe la 1 august, cu afişarea locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de  verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă.

Iată calendarul:

29 august: înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.

30 – 31august: Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.

1 – 2 septembrie: Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare. (Autor: Ionuţ Jifcu)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here