Oficial: Prefectura Olt, în primele 10 instituţii publice din ţară în privinţa transparenţei

Prefectura Olt se numără printre primele 10 instituţii din ţară care au dat curs implementării la termen a Memorandumului pentru creşterea transparenţei şi standardizarea afişării informaţiilor de interes public, adoptat în Guvernul Cioloş, proces care a avut termen data de 17 martie. Celor 10 instituţii le-au fost recunoscute public eforturile prin evidenţiaerea lor pe site-ul Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic, dialogcivic.gov.ro.

Toate instituţiile publice trebuia să pună în aplicare memorandumul pentru creşterea transparenţei şi standardizarea afişării informaţiilor de interes public, adoptat în Guvernul Cioloş şi care avea termen data de 17 martie. De fapt, până la această dată instituţiile publice deconcentrate şi agenţiile guvernamentale trebuiau să-şi uniformizeze site-urile, introducând toate informaţiile prevăzute de legislaţia care face referire la transparenţa instituţională, respectiv Legea nr. 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public, Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor și demnităților publice, OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, Legea nr. 233 din 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, Legea Arhivelor Nationale şi Legea nr.109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice. Or, la împlinirea termenului, aproape toate instituţiile publice deconcentrate din Olt se aflau în afara legislaţiei pe linie de transparenţă. Singură Instituţia Prefectului s-a încadrat în termen, afişând pe site-ul propriu informațiile de interes public potrivit legislaţiei în vigoare în concordanţă cu ghidul pentru publicarea datelor deschise, care cuprinde trei secțiuni: I. Despre instituție; II. Informații de interes public (1. Solicitări 2. Buget 3. Bilanț 4. Achiziții publice 5. Declarații de avere și interese 6. Situația drepturilor salariale și tipurile de beneficii 7. Formulare tip 7) și III. Contact.

„Primelor 10 instituții din toată țara cu eforturi făcute în linie cu angajamentele Guvernului nu numai cu litera legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, li se vor recunoaște public eforturile. Top 10 instituții transparente sunt: Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) – MJ, Autoritatea Națională pentru Cetățenie (ANC) – MJ, Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) – MDRAP, Instituțiile Prefectului din județele Botoșani, Brăila, București, Galați, Olt, Prahova și Teleorman.Ținem să apreciem eforturile unor instituții cum ar fi: Agenția Națională pentru Zootehnie Prof. Dr. G.K. Constantinescu – MADR, Direcția Generală Pașapoarte – MAI, Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu Vrancea – MC, Agenția pentru Mediu Biștrița dar și din Timiș – MMPAP pentru eforturile vizibile în materia publicării din oficiu de informații și documente de interes public”, scrie pe site-ul Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic.

Cea care a coordonat implementarea memorandumului la nivelul prefecturii Olt este fosta jurnalistă Monica Ţone.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here