Cu ce proiecte vine Consiliul Judeţean Olt în preajma alegerilor parlamentare

Ultima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Olt de până în alegerile parlamentare din 11 decembrie, care va avea loc loc joi, 24 noiembrie, se anunţă una destul de liniştită, în condiţiile în care conducerea CJ nu va pune în dezbatere decât proiecte strict tehnice, necesare funcţionării unor instituţii din subordinea consiliului.

În afara unei rectificări a bugetului, care se impune, nici un proiect de hotărâre dintre cele care vor fi supuse aprobării nu poate fi suspectat că prin el instituţia condusă de social-democratul Marius Oprescu propune măsuri care ar putea influenţa, într-un fel sau altul, rezultatele alegerilor parlamentare.

Iată care este ordinea de zi a şedinţei:

1. Proiect de hotărâre cu privire la: transformare posturi, desființare post și înființare post în statul de funcții al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului” Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Prezintă: domnul Victor Vătămanu – Președintele Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

2. Proiect de hotărâre cu privire la: transformare posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Prezintă: domnul Ionel Cristian Gheorghe – Preşedintele Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement

3. Proiect de hotărâre cu privire la: transformare posturi în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Prezintă: domnul Ionel Cristian Gheorghe – Preşedintele Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement

4. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobare organigramă și stat de funcții pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Prezintă: domnul Nicolae Vitan – Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relații cu cetățenii

5. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt pentru persoane cu handicap, pentru luna octombrie 2016 Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Prezintă: domnul Ion Adrian Bărbulete – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget -finanţe, Integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului

6. Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2016. Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Prezintă: domnul Ion Adrian Bărbulete – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget -finanţe, Integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului

7. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea unei sume din bugetul propriu al Județului Olt pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Prezintă: domnul Ion Adrian Bărbulete – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget -finanţe, Integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului

8. Proiect de hotărâre cu privire la: completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 154/29.09.2016 cu privire la acordare premii pentru elevii și profesorii îndrumători din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la competițiile sportive internaționale precum și la Olimpiadele naționale și internaționale de specialitate, completată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/27.10.2016 Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Prezintă: domnul Victor Vătămanu – Președintele Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

9. Proiect de hotărâre cu privire la: înlocuire membru al Comisiei pentru Protecția Copilului Olt Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Prezintă: domnul Nicolae Vitan – Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relații cu cetățenii

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt Nr. 104/27.07.2016 pentru aprobarea documentației tehnico-economice la obiectivul de investiții „Realizare instalație de hidranți interiori la Biblioteca Județeană Ion Minulescu” Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Prezintă: doamna Cornelia Sulger – Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor

11. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unui tronson din drumul județean DJ 643, din domeniul public al Județului Olt în domeniul public al orașului Balș Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Prezintă: doamna Cornelia Sulger – Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor

12. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unor imobile și a terenului aferent din domeniul public al Județului Olt și din administrarea Consiliului Județean Olt, în domeniul public al Comunei Vișina Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Prezintă: doamna Cornelia Sulger – Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor

13. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobare participare consilieri județeni din cadrul Consiliului Județean Olt la cursuri de pregătire, formare și perfecționare profesională în mandatul 2016-2020 Iniţiator: domnul Jenel COPILĂU – Consilier Județean, Consiliul Judeţean Olt Prezintă: domnul Nicolae Vitan – Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relații cu cetățenii

14. Propuneri, întrebări, interpelări.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here