Aleșii Oltului iau ultimele decizii pe 2016. Ce vor vota în ultima ședință din acest an

Consiliul Județean Olt a convocat, joi, 15 decembrie, ultima ședință ordinară din acest an, având pe ordinea de zi 19 proiecte de hotărâre ce vor fi supuse dezbaterii și aprobării.

Printre acestea se numără cele privind rectificarea bugetului și repartizarea ultimelor sume de bani destinate primăriilor, dar și cele privind actualizarea, pentru 2017, a chiriilor pentru spațiile din fondul locativ, altele decât cele cu destinația de locuințe, și a unor taxe.

Iată proiectele de hotărâre ce vor fi dezbătute joi de aleși:

1. Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2016. Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt. Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget – finanţe, Integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului

2. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, luna noiembrie 2016. Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt. Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

3. Proiect de hotărâre cu privire la: repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a influențelor la sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2016 pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2015, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2015, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală. Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt. Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget – finanţe, Integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului

4. Proiect de hotărâre cu privire la: alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 201. Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt. Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget – finanţe, Integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului

5. Proiect de hotărâre cu privire la: înlocuire membru și actualizarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Olt. Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt. Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Preşedintele Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement

6. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017”. Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt. Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

7. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului Olt la data de 30.11.2016. Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt. Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget – finanţe, Integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului

8. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile din fondul locativ cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în domeniul public sau privat al județului, pentru anul 2017. Iniţiator: domnul Ioan CIUGULEA – Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Olt. Prezintă: doamna Cornelia SULGER – Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor

9. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 156/2015 cu privire la stabilirea cotei lunare de carburanți pentru autovehiculele din parcul auto al Consiliului Județean Olt, precum și ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea sau de sub autoritatea acestuia. Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt. Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget – finanţe, Integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului

10. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea tarifului de închiriere a sălii de conferinţe a Consiliului Judeţean Olt, pe anul 2017. Iniţiator: domnul Ioan CIUGULEA – Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Olt. Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

11. Proiect de hotărâre cu privire la: – aprobarea taxelor şcolare pentru activităţile prestate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina în anul şcolar 2016-2017; – aprobarea unor taxe şi tarife pentru activităţile prestate de unele instituţii de cultură de interes județean, pentru anul 2017. Iniţiator: domnul Ioan CIUGULEA – Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Olt. Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Preşedintele Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agreement

12. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea: tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil şi autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces la drumurile judeţene precum şi a tarifelor de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor județene pentru anul 2017. Iniţiatori: domnul Ioan CIUGULEA – Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Olt și domnul Virgil DELUREANU – Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Olt. Prezintă: doamna Cornelia SULGER – Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor

13. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2017. Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt. Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț

14. Proiect de hotărâre privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 107/24.09.2015 pentru aprobarea documentației tehnico-economice la obiectivul de investiții „Reabilitare si reorganizare a sectorului de primiri-internări Obstetrică – Ginecologie situat la parterul corpului Materno – infantil din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina”. Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt. Prezintă: doamna Cornelia SULGER – Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor

15. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slatina. Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt .Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Preşedintele Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement

16. Proiect de hotărâre cu privire la: numirea Consiliului de Administrație al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului”. Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt. Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

17. Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea statului de funcții, a organigramei și al numărului de personal ale Spitalului Județean de Urgență Slatina. Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt. Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Preşedintele Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement

18. Proiect de hotărâre referitor la: APROBARE TAXE pentru anul 2017. Iniţiatori: domnul Ioan CIUGULEA – Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Olt și domnul Virgil DELUREANU – Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Olt. Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget – finanţe, Integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului

19. Proiect de hotărâre cu privire la: revocarea și desemnarea persoanei împuternicite să reprezinte interesele Consiliului Județean Olt în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea „Bursa de Cereale Corabia” SRL. Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt. Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here