Care sunt primele DECIZII pe care aleşii Oltului le vor lua în 2017

Consilierii judeţeni ai Oltului se întrunesc, joi, în prima şedinţă ordinară din acest an pentru a lua primele măsuri pe 2017.

Ordinea de zi cuprinde 19 puncte privind dezbaterea şi aprobarea mai multor proiecte de hotărâre importante şi rapoartele şefilor de instituţii aflate în subordinea Consiliului Judeţean privind activitatea pe anul care tocmai s-a încheiat.

Iată ordinea de zi a şedinţei:

1. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, luna decembrie 2016 Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget – finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

2. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea contribuției lunare de întreținere datorata de persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în Căminele pentru Persoane Vârstnice din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt si/sau de susținătorii legali ai acestora pentru anul 2017 Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

3. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice pentru anul 2017 Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

4. Proiect de hotărâre cu privire la darea în folosință gratuită Serviciului de Ambulanță Olt, a unui teren aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: doamna Cornelia SULGER – Președintele Comisiei pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie și protecția mediului, conservarea monumentelor

5. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Programului de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor pentru anul 2017 și împuternicire Președinte al Consiliului Județean Olt Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agreement

6. Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 179/17.12.2015 cu privire la trecerea unor imobile aflate în domeniul public al Județului Olt, din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: doamna Cornelia SULGER – Președintele Comisiei pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie și protecția mediului, conservarea monumentelor

7. Proiect de hotărâre privind: desemnare membri în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „OLT- ECO” Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț

8. Proiect de hotărâre cu privire la: încetare mandat de consilier județean Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Nicolae Vitan – Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii

9. Proiect de hotărâre cu privire la: exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de director executiv al Direcției Județene de Evidentă a Persoanelor Olt Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: doamna Valeria GĂLAN – Secretar al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii

10. Proiect de hotărâre cu privire la: constatarea desființării Camerei Agricole Județene Olt Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț

11. Proiect de hotărâre cu privire la: – transformări de posturi în statele de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu și servicii sociale fără personalitate juridică din structura direcției; – modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

12. Proiect de hotărâre cu privire la: – încadrarea Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului” în categoria instituțiilor de concerte; – aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului” Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agreement

13. Raport privind activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul II al anului 2016 Prezintă: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt

14. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în trimestrul IV 2016 Prezintă: domnul Gabriel Buleteanu – Președintele Comisiei pentru Protecția Copilului.

15. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în semestrul II 2016 Prezintă: domnul Gabriel Buleteanu – Președintele Comisiei pentru Protecția Copilului.

16. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în anul 2016 Prezintă: domnul Gabriel Buleteanu – Președintele Comisiei pentru Protecția Copilului.

17. Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie, în trimestrul IV 2016 Prezintă: doamna Rădița Piroșca – Directorul General al Direcției de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt.

18. Raport cu privire la situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social şi a activităţilor de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuşi riscului de a fi părăsiţi în unităţile sanitare reîntorşi în familie, în semestrul II 2016 Prezintă: doamna Rădița Piroșca – Directorul General al Direcției de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt.

19. Raport cu privire la situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social şi a activităţilor de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuşi riscului de a fi părăsiţi în unităţile sanitare reîntorşi în familie, în anul 2016 Prezintă: doamna Rădița Piroșca – Directorul General al Direcției de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt. 20.

Propuneri, întrebări, interpelări.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here