Gigel Știrbu, proiect de lege: Tinerii ar putea ocupa posturi la stat fără să li se ceară vechime/DOCUMENT

Deputatul liberal de Olt Gigel Știrbu a inițiat un proiect legislativ menit să vină în sprijinul tinerilor absolvenți care doresc să aplice pentru o funcție în sistemul de stat. Proiectul legislativ este pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, astfel încât tinerii care doresc să ocupe un post în sistemul public să nu se mai lovească de cerința privind vechimea profesională, având posibilitatea să concureze de pe poziții egale cu cei cu experiență.

„Aceștia (tinerii fără experiență- n.r.) aveau posibilitatea de a se angaja în sectorul de stat doar pe funcții prost plătite, iar prin intermediul acestei proiecții legislative li se dă șansa de a concura de pe poziții egale cu cei cu experiență. Un tânăr nu are cum să aibă vechime din moment ce de-abia a ieșit de pe băncile școlii. Cred că pregătirea profesională a viitorului funcționar public ar trebui să primeze față de orice alt aspect atunci când un candidat participă la un concurs pentru ocuparea unei funcții publice”, afirmă deputatul Gigel Știrbu prin intermediul unui comunicat de presă.

Impunerea unor cerințe de vechime blochează accesul la funcțiile publice tinerilor absolvenți de facultate, care, deși pot fi foarte bine pregătiți, nu vor putea ocupa o funcție publică deoarece nu au vechimea necesară, mai susține demnitarul liberal.

„Menținerea unor cerințe referitoare la vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice este necesară în ceea ce privește trecerea pe o funcție publică superioară, pentru funcțiile publice de conducere sau pentru funcțiile publice din categoria înalților funcționari publici. Cu toate acestea, apreciem că aceste cerințe sunt excesive și se impune reducerea lor pentru a permite funcționarilor publici care au pregătirea profesională necesară să acceseze mai rapid aceste poziții”, se arată în expunerea de motive a proiectului de lege.

OLT-ALERT prezintă, în continuare, proiectul legislativ:

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR                                                               SENATUL ROMÂNIEI

Proiect de Lege

pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici *Republicată și a Hotărârii de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici

          Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. – Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează

 1. Alineatul (5) al articolului 57 se abrogă.
 2. Alineatul (6) al articolului 57 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(6) Condițiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere se stabilesc astfel:

 1. a) 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere de: şef birou, şef serviciu şi secretar al comunei, precum şi a funcţiilor publice specifice asimilate acestora;
 2. b) 2 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere altele decât cele prevăzute la lit. a)”.
 3. Alineatul (2) al articolului 65 se modifică și va avea următorul cuprins:

          „(2) Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. a) să aibă cel puțin 1 an și 6 luni vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
 2. c) să fi obținut cel puțin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimul an;
 1. d) să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentei legi”.
 2. Alineatul (2) al articolului 70 se modifică și va avea următorul cuprins:

          „ (2) Pot participa la concursul prevăzut la alin (1) lit. b) funcționarii publici care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. a) au cel puțin 1 an vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
 2. b) au obținut calificativul « foarte bine» la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale din ultimul an;
 3. c) nu au în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentei legi;
 4. d) au urmat cel puțin o formă de perfecționare profesională în ultimul an”.
 5. Alineatul (3) al articolului 111 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Persoanele încadrate cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată în posturi de natură contractuală care au fost stabilite şi avizate ca funcţii publice vor fi numite în funcţii publice de execuţie dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 54”.

Art. II. – Hotărârea de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din data de 14 iulie 2008 se modifică după cum urmează:

 1. Litera d) a alineatului (1) al articolului 49 se abrogă.

Art. III. – Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României cu respectarea prevederilor articolului 75 și ale articolului 76 alineatul (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,                      PREȘEDINTELE SENATULUI,

Liviu Dragnea                                           Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here