Aleșii Oltului aprobă, joi, bugetul județului pe 2017 și modernizarea mai multor drumuri județene

Consilierii județeni ai Oltului vor adopta, joi, în ședința ordinară a Consiliului Județean, bugetul județului.

În afara acestui proiect de hotărâre, aleșii vor lua în dezbatere și vor supune aprobării modernizarea mai multor drumuri județene.

OLT-ALERT prezintă, în întregime, ordinea de zi a ședinței:

1. Proiect de hotărâre cu privire la transformare post în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

2. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2017 și estimările pe anii 2018-2020 pentru bugetul județului Olt Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget – finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

3. Proiect de hotărâre cu privire la: – aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului pentru instituțiile publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Olt; – desemnarea comisiilor de evaluare și a secretariatului comisiilor de evaluare și desemnarea comisiilor de soluționare a contestațiilor. Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

4. Proiect de hotărâre cu privire la: desemnarea reprezentantului Județului Olt în cadrul Consiliului de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: doamna Cornelia SULGER – Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor.

5. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată și a cotelor defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 2/2015, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 46/2015, a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 8/2016, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală și estimări pe anii 2018-2020 Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget – finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

6. Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.42/29.03.2012 privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism, a componenței Secretariatului Comisiei și a Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei, cu modificările ulterioare Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: doamna Cornelia SULGER – Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor

7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 2017 şi estimările pe anii 2018-2020 Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget – finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

8. Proiect de hotărâre cu privire la: înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul județului Olt Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relatii cu cetatenii

9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea în anul 2017 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din județul Olt Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget – finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

10. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale RAISSAN SPRINTOUR S.R.L. Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: doamna Cornelia SULGER – Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor

11. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării în anul 2017 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2016 Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget – finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

12. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, luna februarie 2017 Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

13. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C OLT DRUM S.A pe anul 2017 Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget – finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

14. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentaţiilor tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizați, pentru obiectivele de investiţii „Lucrări de modernizare drumuri județene pe DJ 703B, DJ 657B, DJ 651B, DJ 642A, DJ 653, DJ 546E, DJ 703D, DJ678E și DJ 643C”, finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: doamna Cornelia SULGER – Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor

15. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentațiilor tehnicoeconomice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivele de investiții noi „Lucrări de modernizare drumuri județene pe DJ 544A și DJ 644” și a documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții nou „Lucrări de modernizare drumuri județene pe DJ 546C”, propuse a fi incluse pentru finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: doamna Cornelia SULGER – Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor

16. Propuneri, întrebări, interpelări.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here