Cum poți evita sistemul plății defalcate a TVA: E doar o chestiune de opțiune despre care nu vorbește nimeni

Implementarea sistemului plății defalcate a taxei pe valoarea adăugată, cunoscut în spațiul public și ca split TVA, este una dintre principalele preocupări ale antreprenorilor în această perioadă, în condițiile în care aplicarea noului mecanism presupune alocarea unor resurse suplimentare, atât din punct de vedere financiar, cât și al personalului. În acest context, firmele care au devenit plătitoare de TVA prin opțiune, fără a avea o asemenea obligație, pot solicita scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, caz în care vor scăpa de aplicarea sistemului split TVA.

Sistemul plății defalcate a TVA urmează să fie aplicat de toate persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA de la 1 ianuarie 2018, iar măsura a iscat numeroase discuții în spațiul public.

Iar dacă te numeri printre antreprenorii care găsesc implementarea sistemului split TVA dificilă și fără utilitate, poți lua în calcul diferite variante, iar una dintre acestea face referirea la calitatea de (ne)plătitor de TVA.

Astfel, să presupunem că cifra de afaceri a firmei tale nu a depășit, în cursul anului calendaristic trecut, plafonul de 220.000 de lei, prevăzut în Codul fiscal și de la care persoanele impozabile cu sediul activității în România și activități economici ce implică operațiuni taxabile sunt obligate să solicite organului fiscal înregistrarea în scopuri de TVA.

Totuși, în conformitate cu prevederile articolului 316, alin. 1 din actul citat, ai optatpentru aplicarea regimului normal de taxă, astfel că te numeri printre firmele plătitoare de TVA, deși legea nu îți impunea acest lucru.

Acum, odată cu apariția Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, iei în calcul să redevii neplătitor de TVA, astfel încât să eviți aplicarea noului mecanism și consecințele pe care acesta le va atrage.

Și Codul fiscal îți oferă această alternativă, cu condiția ca cifra de afaceri a firmei tale să fie și anul acesta inferioară plafonului de 220.000 lei, reglementat la articolul 310 din actul normativ citat.

În această situație, poți solicita organului fiscal scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului special de scutire. Potrivit normelor în vigoare, solicitarea se poate depune la organele fiscale competente între data de 1 și 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă.

Cu alte cuvinte, asta înseamnă că trebuie să depui formularul 010 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică” fie până la data de 10 a lunii următoare, dacă perioada ta fiscală este luna, fie până cel târziu la data de 10 a lunii următoare trimestrului precedent, dacă folosești trimestrul ca perioadă fiscală.

De altfel, organele fiscale competente au obligația de a soluționa solicitările de scoatere a persoanelor impozabile din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA cel târziu până la finele lunii în care a fost depusă solicitarea, anularea fiind valabilă de la data comunicării deciziei în acest sens.

Totodată, o firmă care a solicitat scoaterea evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA mai are și alte obligații de îndeplinit. Mai precis, aceasta trebuie să depună ultimul decont de taxă, indiferent dacă folosește luna sau trimestrul ca perioadă calendaristică, până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost comunicată decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA.

„În ultimul decont de taxă depus, persoanele impozabile au obligația să evidențieze valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de taxă, mai scrie la articolul 310, alin. 7 din Codul fiscal.

Totuși, obligația înregistrării în scopuri de TVA poate reapărea și după ce ai fost scos din evidența plătitorilor de TVA. Bineînțeles, asta se va întâmpla dacă în cursul unui an calendaristic vei realiza o cifră de afaceri mai mare sau egală cu plafonul de 220.000 de lei. În această situație, vei avea dreptul să efectuezi ajustările de taxă prin primul decont de taxă depus după înregistrarea în scopuri de TVA.

Sursa: avocatnet.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here