Se sună ADUNAREA pentru consilierii locali ai Slatinei/Ce noi decizii vor lua aleșii în numele nostru

Consilierii local ai Slatinei au fost convocați să participe la ședința ordinară de marți, 26 septembrie, care are pe ordnea de zi 19 puncte. În dezbatere vor fi puse 18 proiecte de hotărâre.

Printre proiectele care vor fi supuse aprobării se numără cel privind aprobarea criteriilor de eligibilitate privind accesul la o locuinţă socială şi a criteriilor de ierarhizare prin punctaj, pentru stabilirea ordinii de prioritate la repartizarea locuinţelor sociale, dar și cel privind acordarea unui sprijin financiar pentru copiii din lotul de Gimnastica Aerobică al Palatului copiilor si elevilor „Adrian Băran” Slatina în vederea participării in data de 19-22 octombrie 2017 la Campionatul European de Fitkid din Dublin – Irlanda.

OLT-ALERT prezintă întreaga ordine de zi a ședinței:

 

 

Nr.

crt.

 

Nr.

proiect

La ce se referă
287/25.08.2017 Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea suportării din buget local, trecerii pe cheltuieli si achitării  sumei de 1.270,00 lei reprezentând cheltuieli de judecată către reclamanţii Miu Constantin, Miu Adrian George si Georgevici Simona Valentina, cu domiciliul in Slatina, str. Ec. Teodoroiu, nr. 6, bl.6, sc. E, ap.15, jud. Olt.
2.  

288/25.08.2017

Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea suportării din buget local, trecerii pe cheltuieli si achitării  sumei de 733,75 lei reprezentând cheltuieli de  judecata  către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt (U.M. 0746 Slatina), cu sediul in Slatina, str. Cazărmii, nr.40, jud. Olt.
3.  

295/12.09.2017

Proiect de hotărâre referitor la: includerea în inventarul bunurilor ce aparţin  domeniului public al municipiului Slatina, a  imobilului „Casa Căsătoriilor”, situat în municipiul Slatina, Aleea Grădişte nr. 11
4. 296/12.09.2017 Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea criteriilor de eligibilitate privind accesul la o locuinţă socială şi a criteriilor de ierarhizare prin punctaj, pentru stabilirea ordinii de prioritate la repartizarea locuinţelor  sociale
5. 297/12.09.2017 Proiect de hotărâre referitor la: trecerea din domeniul public al municipiului Slatina, în domeniul privat,  a bunului  imobil – corp construcţie ateliere şi clădire anexă, situat în municipiul Slatina, strada Nicolae Bălcescu  nr. 8, din cadrul Colegiului Naţional  „Radu Greceanu” Slatina
6. 298/13.09.2017 Proiect de hotărâre referitor la: includerea în inventarul bunurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului Slatina, a imobilului  construcţie „coş de fum” la centrala termică din incinta Colegiului Naţional „Ion Minulescu” Slatina,  situat în municipiul Slatina, strada Basarabilor nr. 33 şi aprobarea  demolării acestuia  
7.  

299/18.09.2017

Proiect de hotărâre referitor la: numirea pentru anul şcolar 2017 – 2018 a reprezentanţilor Consiliului local al Municipiului Slatina ca membri în Consiliul de Administraţie şi în Comisia pentru evaluare şi asigurare a calităţii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Slatina
8.  

300/19.09.2017

Proiect de hotărâre referitor la: acordare sprijin financiar pentru copiii din lotul de Gimnastica Aerobica al Palatului copiilor si elevilor „Adrian Băran” Slatina în vederea participării in data de 19-22 octombrie 2017 la Campionatul European de Fitkid din Dublin – Irlanda.
9. 301/19.09.2017 Proiect de hotărâre referitor la: modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 157/25.05.2017 cu privire la  aprobare Program de activităţi pentru anul 2017 la contractul nr. 39581/12.05.2017 privind delegarea serviciului public de administrare a domeniului public şi privat având ca obiect întreţinerea, dezvoltarea şi amenajarea parcurilor, a spaţiilor verzi, a locurilor de joacă şi a fântânilor arteziene din municipiul Slatina
10. 302/19.09.2017 Proiect de hotărâre referitor la: ”validare Dispoziţie Primar nr. 1611/08.09.2017 referitoare la aprobare majorare si retrimestrializare sume defalcate din taxa pe valoare adăugată repartizate  pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate  la nivelul U.A.T.M. Slatina”
12. 304/21.09.2017 Proiect de hotărâre referitor la: completarea anexei la HCL nr. 233/29.08.2017, cu HCL-urile referitoare la aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii ce vor fi finanţate din creditul intern
13. 289/31.08.2017 Proiect de hotărâre referitor la: aprobare Plan de ocupare a funcţiilor publice  pentru  Serviciul public Direcţia Protecţie şi Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al municipiului Slatina, pentru anul 2018
14. 306/21.09.2017 Proiect de hotărâre referitor la: aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcţii  şi pondere funcţii publice pentru personalul din cadrul Serviciului public Direcţia Protecţie şi Asistenţă Socială aflat în  subordinea Consiliului local al municipiului Slatina
15. 308/21.09.2017  Proiect de hotărâre referitor la: vânzarea apartamentului ANL situat în Municipiul Slatina, strada Armoniei nr.4, bl. 4, sc. A, ap. 8,  către domnul Krauss Costinel
16. 309/21.09.2017 Proiect de hotărâre referitor la: vânzarea apartamentului ANL situat în Municipiul Slatina, str. Armoniei nr.4, bl. 4, sc. A, ap. 22,  către doamna Tatomir Daniela
17. 310/21.09.2017 Proiect de hotărâre referitor la: transmiterea dreptului de concesiune de la S.C. Star Clip  S.R.L, către S.C. Volta Electric  S.R.L. Slatina, asupra terenului în suprafaţă de 250 mp, situat în municipiul Slatina, strada Nicolae Iorga nr. 3
18. 311/21.09.2017 Proiect de hotărâre referitor la: atribuirea în folosinţă gratuită către S.C. Dezvoltare Urbană  Slatina S.R.L.,  a bunului  mobil – autoutilitară  Iveco Daily
19.    

Întrebări şi interpelări

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here