De-acum, înregistrarea și modificarea domiciliului fiscal se fac după noi reguli

Procedura de înregistrare a domiciliului fiscal a fost modificată marți, prin intermediul unui act normativ al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Practic, vorbim de o actualizare a prevederilor, în contextul ultimelor schimbări aduse Codului de procedură fiscală la începutul lunii septembrie, prin ordonanță de Guvern. Procedurile de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum și modelul și conținutul unor formulare, au fost aprobate prin intermediul Ordinului ANAF nr. 3.845/2015.

Practic, la acel moment, procedura de înregistrare a domiciliului fiscal a fost adaptată prevederilor Codului de procedură fiscală, acolo unde se precizează că, în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central, prin domiciliu fiscal pentru persoanele juridice se înţelege sediul social sau locul unde se exercită gestiunea administrativă şi conducerea efectivă a afacerilor, în cazul în care acestea nu se realizează la sediul social declarat, respectiv adresa unde îşi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice.

Recent, mai precis pe 3 septembrie 2017, Codul de procedură fiscală a fost modificat, odată cu intrarea în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 30/2017, document ce a introdus ideea că modificarea domiciliului sau sediului social care reprezintă şi domiciliu fiscal are ca efect şi modificarea de drept a domiciliului fiscal, fără ca respectivul contribuabil/plătitor să aibă obligaţia depunerii cererii de modificare a domiciliului fiscal.

Practic, în această situație, transferul dosarului fiscal al contribuabilului/plătitorului de către vechiul organ fiscal central către noul organ fiscal central se face în termen de 15 zile lucrătoare de la data înscrierii în registrele în care se înregistrează modificările privind sediul social/domiciliul.

În contextul acestor modificări recente, în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 783 din 3 octombrie 2017 a apărut și a intrat în vigoare Ordinul ANAF nr. 2.853/2017 privind modificarea și completerea Ordinului ANAF nr. 3.845/2015 pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare.

Concret, actul normativ publicat ieri actualizează următoarele:

 • procedura de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor supuși înregistrării în registrul comerțului;
 • procedura de modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor persoane fizice care dețin cod numeric personal,
 • aprobarea procedurii de modificare a domiciliului fiscal al contribuabililor supuși înregistrării în registrul comerţului, în cazul în care domiciliul fiscal este stabilit la sediul social;
 • aprobarea procedurii de modificare a domiciliului fiscal pentru persoanele fizice care dețin cod numeric personal, în cazul în care domiciliul fiscal este stabilit la domiciliu.

Înregistrarea efectivă a domiciliului fiscal

Concret, prima dintre procedurile actualizate prin intermediului documentului ANAF este cea referitoare la înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal pentru contribuabilii persoane juridice, persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (II) și familiale (IF) care au obligaţia înregistrării în registrul comerţului și care au obligația înregistrării/modificării domiciliului fiscal dacă:

 • se solicită înregistrarea domiciliului fiscal la locul unde se exercită gestiunea administrativă şi conducerea efectivă a afacerilor sau la locul în care se află majoritatea activelor;
 • se solicită înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal, de către entitățile fără personalite juridică (PFA, II, IF);
 • dacă se solicită modificarea domiciliului fiscal, cu excepția cazului în care acesta este stabilit la sediul social.

Mai departe, a fost actualizată procedura pentru contribuabilili supuși înregistrării în registrul comerţului, în cazul în care domiciliul fiscal este stabilit la sediul social.

Concret, vizate sunt entitățile care au obligația înregistrării în registrul comerțului și care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

 • sediul social reprezintă și domiciliul fiscal;
 • au solicitat înregistrarea mențiunilor privind modificarea sediului social în registrul comerțului.

Mai departe, cea de-a treia procedură pe care Fiscul a actualizat-o, pentru a se alinia prevederilor Codului de procedură fiscală în forma actuală, se referă la modificarea domiciliului fiscal în cazul contribuabililor persoane fizice care dețin cod numeric personal și care își stabilesc domiciliul fiscal la adresa unde locuiesc efectiv, dacă:

 • adresa unde locuiesc efectiv este diferită de domiciliu, stabilit potrivit legii;
 • dacă se solicită modificarea domiciliului fiscal, cu excepția cazului în care acesta este stabilit la domiciliul persoanei fizice.

Conform normelor în vigoare, în termen de maximum trei zile lucrătoare de la data depunerii primei declarații fiscale, organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilii și-au stabilit domiciliul fiscal, transmite o solicitare scrisă organului fiscal central în a cărui rază teritorială aceștia au avut ultimul domiciliu fiscal, în vederea transferului dosarului fiscal.

Acesta va fi transmis în termen de cel mult zece zile de la primirea acestei solicitări și va fi însoțit de un exemplar al certificatului de atestare fiscală, precum și de fișa de evidență de plătitor, cu confirmare de primire.

În fine, în ceea ce privește modificarea domiciliului fiscal în cazul contribuabililor persoane fizice care dețin cod numeric personal și al căror domiciliu reprezintă și domiciliul fiscal, competența de administrare trece la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află noul domiciliu în termen de 15 zile lucrătoare de la data modificării domiciliului.

Sursa: avocatnet.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here