Firmele din Olt pot RECUPERA BANI de la Fisc/ Vezi AICI despre ce este vorba

Firmele pot recupera de la Finanțele Publice ce s-a plătit în plus ca impozit pe venit prin Formularul 110 privind diferenţele la impozitul reţinut la sursă, anunță, prin intermediul unui comunicat, Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Olt.

Plătitorii de venit care au reţinut la sursă un impozit pe venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat şi efectuează regularizarea sumelor restituite beneficiarilor de venit cu obligaţiile fiscale de acelaşi tip datorate în perioada fiscală în care s-a efectuat restituirea, trebuie să depună Formularul 110 – „Declaraţie de regularizare/cerere de restituire privind impozitul pe venit reţinut la sursă”.

Formularul se depune atât în cazul în care, în perioada fiscală în care a avut loc restituirea sumelor către beneficiarii de venit, impozitul datorat este mai mare decât suma restituită, cât şi în situaţia în care suma restituită beneficiarilor de venit este mai mare decât impozitul datorat, rezultând astfel diferenţe de plată sau diferenţe de recuperat de la bugetul de stat.

În situaţia în care în urma regularizării rezultă diferenţe de recuperat de la bugetul de stat, formularul are rolul unei cereri de restituire.

Formularul se depune pentru perioada fiscală în care s-a efectuat restituirea sumelor beneficiarului de venit de către plătitor, în cadrul termenului de prescripţie a dreptului de a cere restituirea sumelor, prevăzut la art. 219 din Codul de procedură fiscală.

„În cazul beneficiarilor de venit, persoane nerezidente, care depun certificatul de rezidenţă fiscală ulterior reţinerii la sursă a impozitului de către plătitorul de venit, declaraţia de regularizare/cererea de restituire privind impozitul pe venit reţinut la sursă se depune în cadrul termenului de prescripţie, inclusiv în cazul în care s-a ridicat rezerva verificării ulterioare, ca urmare a efectuării unei inspecţii fiscale”, se arată în comunicatul Fiscului.

Declaraţia de regularizare/cererea de restituire privind impozitul pe venit reţinut la sursă se depune la organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de către plătitor.

Formularul se depune în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat conform legii sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

„Pentru rectificarea informaţiilor înscrise iniţial în formularul 110 se foloseşte acelaşi model de formular, se bifează „X” în spaţiul special prevăzut în acest scop, înscriindu-se corect toate informaţiile din declaraţie”, se mai precizează în comunicat.

Declaraţia de regularizare/cerere de restituire privind impozitul pe venit reţinut la sursă – Formular 110 a fost aprobată prin Ordinul preşedintelui A.N.A.F nr.2779/2017, publicat în Monitorul Oficial cu numărul 793 din data de 6 octombrie 2017.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here