Peste 5,5 milioane lei pentru conservarea biodiversității pe Valea Oltului Inferior

Agenția pentru Protecția Mediului Olt a încheiat parteneriat cu Asociaţia pentru o Românie Deschisă din Craiova în vederea implementării proiectului „Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin implementarea Planului de management al Sitului Natura 2000 ROSPA0106 Valea Oltului Inferior”, potrivit unui comunicat de presă al APM Olt.

Activitățile care se vor desfășura în cadrul acestui proiect vizează conservarea biodiversității, conștientizarea și educarea publicului privind importanța conservării diversității biologice în ariile naturale protejate din județul Olt, cât și îmbunătățirea calității habitatului de hrănire pentru speciile de păsări: egreta mare (Egretta alba), cormoranul mic (Phalacrocorax pygmeus), dumbrăveanca (Coracias garrulous), sfrânciocul cu fruntea neagră (Lanius minor).

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, are un buget de 5.552.412,00 lei, din care 4.684,692,04 lei este valoarea eligibilă nerambursabilă prin FEDR, 826,032.06 lei de la bugetul de stat și 678.30 lei contribuție APM Olt.

„Perioada de implementare a proiectului este între 01.07.2017 și 30.06.2020. În perioada 01.07-31.12.2017 în cadrul proiectului au fost lansate licitațiile pentru servicii și produse pentru realizarea acțiunilor stabilite pentru implementarea planului de management al sitului mai sus menționat”, se arată în comunicatul APM Olt.

Realizarea măsurilor pentru menţinerea şi îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară pentru care a fost declarată aria naturală protejată  se referă la asigurarea unor condiţii optime de cuibărire și hrănire, pe durata implementării planului de management,  în scopul realizării unei stări de conservare favorabile pentru speciile criteriu din sit.

De asemenea proiectul vizează identificarea tuturor coloniilor monospecifice sau mixte de cuibărit pentru speciile dependente de mediul acvatic, monitorizarea tendinţelor populaţionale pentru speciile prioritare de păsări în sit, investigarea şi evaluarea utilizării şi a tipurilor de pesticide folosite în pajiştile, păşunile şi terenurile agricole din sit,  monitorizarea schimbării folosinţei terenurilor şi controlul regulat la calităţii apei, etc.

Proiectul include și activități de informare-conștientizare a comunităților în scopul adoptării comportamentelor prietenoase față de mediul înconjurător și stimulării interesului pentru protejarea naturii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here