Operatorii economici care plătesc TVA trebuie să știe ASTA. Este OBLIGATORIU

Toți operatorii economici înregistrați în scopuri de TVA, cu perioadă fiscală trimestrială, care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri şi nu au depăşit plafonul de 100.000 euro, trebuie să depună Formularul 094. 

25 ianuarie este termenul până la care persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri şi nu au depăşit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează pe baza cursului de schimb comunicat de BNR, valabil pentru data de 31 decembrie a anului 2017, au obligaţia să depună formularul 094 -’’Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent’’.

Potrivit unui comunicat al Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt, Formularul 094 se completează în două exemplare, un exemplar, semnat conform legii, se depune la organul fiscal competent, direct la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată,  iar celălalt exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here