Aleșii județului se adună în ședință ordinară. Ce noi investiții se vor aproba

Aleșii Oltului au fost convocați pentru miercuri, 28 februarie, când va avea loc o nouăă ședință ordinară în cadrul căreia vor fi supuse dezbaterii și adoptării, printre altele, și unele investiții noi.

Este vorba de un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentațiilor tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizați după încheierea contractelor de achiziție publică de lucrări pentru proiectarea și execuția lucrărilor de modernizare pe drumurile județene DJ546E, DJ703D, DJ678E și DJ643C, finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.28/2013.

Un alt punct ce va fi luat în discuție se referă la aprobarea proiectului „Dotarea Unității de
Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina” și a cheltuielilor
legate de proiect.

OLT-ALERT prezintă întreaga ordine de zi a ședinței:

1. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere
pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru
persoane cu handicap, pentru luna IANUARIE 2018
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

2. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Ghidului solicitantului pentru
acordarea în anul 2018 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt
pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din județul Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

3. Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea comisiilor de evaluare, a secretariatului comisiilor de evaluare și a comisiilor de soluționare a contestațiilor la evaluarea finală, respectiv la evaluările anuale a managementului unor instituții publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

4. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice
pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare Centru Sf. Valentin, strada Aleea Muncii,
bl. FA24, sc. C, et.4, ap.10” municipiul Slatina, județul Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură

5. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea organigramei, numărului de posturi și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.31/25.02.2016
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

6. Proiect de hotărâre pentru completarea „Calendarului manifestărilor culturale
în anul 2018“
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

7. Proiect de hotărâre cu privire la: – aprobarea rezultatului final obținut de
domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard în cadrul procedurii de analizare a noului
proiect de management elaborat pentru Muzeul Județean Olt; – aprobarea proiectului
de management elaborat de domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard și a duratei
pentru care se va încheia noul contract de management la Muzeul Județean Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

8. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice
pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare Centru Sf. Valentin, strada Aleea Macului,
bl. FA22, sc. D, et.4, ap.15” municipiul Slatina, județul Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț

9. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentațiilor tehnico-economice
cu principalii indicatori tehnico-economici actualizați după încheierea contractelor de achiziție publică de lucrări pentru proiectarea și execuția lucrărilor de modernizare pe drumurile județene DJ546E, DJ703D, DJ678E și DJ643C finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.28/2013
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură

10. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea proiectului „Dotarea Unității de
Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina” și a cheltuielilor
legate de proiect
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

11. Proiect de hotărâre cu privire la: încetarea contractului de management al
managerului (directorului) Muzeului Județean Olt încheiat pentru perioada asigurării
interimatului; numirea managerului (directorului) Muzeului Județean Olt.
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

12. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Movileni, a unei părți din zona drumului județean DJ 546B
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

13. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unui post vacant în statul de funcții al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 129 din 24.08.2017 cu privire la aprobarea proiectului: „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficientei energetice la Biblioteca Județeană Olt Ion Minulescu“ si a cheltuielilor legate de proiect
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură

15. Proiect de hotărâre cu privire la numirea Consiliului de Administrație al
Muzeului Județean Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

16. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mare, a unei părți din zona drumului județean DJ 657
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

17. Proiect de hotărâre cu privire la desființarea unui post vacant și înființarea unui post în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

18. Raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii ale Președintelui Consiliului Județean Olt şi a hotărârilor Consiliului Județean Olt, în
perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2017
Prezintă: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt

19. Raport cu privire la activitatea desfășurată de Vicepreședinții Consiliului Județean Olt în anul 2017
Prezintă: domnul Virgil DELUREANU – Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt
domnul Ioan CIUGULEA – Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt

20. Raport de activitate al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu” în perioada 01.01.2017-31.12.2017
Prezintă: Domnul Florian CÂRSTEA – Director al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”

21. Informarea referitoare la măsurile întreprinse de I.P.J. Olt în îndeplinirea atribuțiilor specifice în anul 2017
Prezintă: Șeful Inspectoratului de Poliție Județean

22. Informarea asupra nivelului de asigurare a securității şi a siguranței civice a
comunității județului Olt, în trimestrul IV 2017
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Autorității Teritoriale de Ordine Publică

23. Planul strategic cu principalele obiective ce trebuie îndeplinite de Inspectoratul de Poliție Județean Olt şi indicatorii de performanță minimali, din județul Olt, pentru anul 2018
Prezintă: Șeful Inspectoratului de Poliție Județean

24. Propuneri, întrebări, interpelări.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here