Ședința CJ Olt: Sprijin financiar din bugetul județului pentru unitățile de cult

Aleșii județului Olt se vor întruni, joi, 26 aprilie, în ședință ordinară, având pe ordinea de zi 20 de proiecte de hotărâre, printre care se numără și cel privind acordarea sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase.

Un alt punct pe ordinea de zi este adoptarea unei investiții pentru modernizarea unui drum județean, dar și asocierea dintre Consiliul Județean și municipiul Caracal, în vederea organizării şi finanțării Festivalului Național de Teatru „Ștefan Iordache“ Caracal 2018, Ediția a VIII-a.

OLT-ALERT vă prezintă întreaga ordine de zi a ședinței:

1. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere
pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială şi protecția Copilului Olt, pentru
persoane cu handicap, pentru luna MARTIE 2018
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

2. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea plății cotizației Județului Olt
pentru susținerea activității Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități
Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul“ pe anul 2018
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură

3. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea utilizării în anul 2018 a unei sume
din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al
anului 2017
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

4. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea plății cotizației Județului Olt
pentru susținerea activității Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO” pe
anul 2018
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț

5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului
Județului Olt la data de 31.03.2018
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

6. Proiect de hotărâre cu privire la: acordarea în anul 2018 a sprijinului financiar
din bugetul Consiliului Județean Olt, pentru unitățile de cult aparținând cultelor
religioase din Județul Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

7. Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul
2018
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

8. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unui post vacant în statul de
funcții al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina
Oltului”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

9. Proiect de hotărâre cu privire la darea în folosință gratuită a unor spații dintrun
imobil aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Consiliului
Județean Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură

10. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unui post vacant în cadrul
Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

11. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire
a Riscurilor la nivelul Județului Olt, reactualizat pentru anul 2018
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

12. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea componenței nominale a
Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului
Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

13. Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea unor posturi în statul de
funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

14. Proiect de hotărâre cu privire la: transformare posturi în statul de funcții al
Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, ca urmare a promovării
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

15. Proiect de hotărâre cu privire la: – constatare pierdere a calității de membru
al Autorității Teritoriale de Ordine Publică; – desemnarea şi validarea desemnării
nominale în calitate de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

16. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice
pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 641, Km 10+045 –
12+945, L=2,900 km, Comuna Cezieni”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură

17. Proiect de hotărâre cu privire la: – asociere între Județul Olt şi municipiul
Caracal în vederea organizării şi finanțării evenimentului Festivalul Național de Teatru
„Ștefan Iordache“ Caracal 2018, Ediția a VIII-a; – aprobarea contractului de servicii
încheiat în vederea organizării evenimentului Festivalul Național de Teatru „Ștefan
Iordache“ Caracal 2018, ediția a VIII-a
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

18. Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor
pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de
monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile
sanitare reîntorși în familie, în trimestrul I 2018
Prezintă: doamna Rădița Piroșca – Directorul General al Direcției de Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt

19. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului
desfășurată în trimestrul I 2018
Prezintă: doamna Marinela-Elena ILIE – Președintele Comisiei pentru Protecția Copilului

20. Propuneri, întrebări, interpelări.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here