Școala „Nicolae Titulescu” Caracal, partener într-un proiect internațional pe teme de mediu

Începând cu luna septembrie 2018, Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” Caracal participă, vreme de doi ani, la un proiect internațional de parteneriat strategic pe teme de mediu.

Proiectul, intitulat „Spiritul responsabilității pentru mediul înconjurător”, este derulat în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea Cheie 2, în domeniul educației școlare, iar școala coordonatoare a proiectului este Instituto Comprensivo Statale ”Falcone Borsellino”, Bardolino, Italia, parteneriatul strategic cuprinzând cinci parteneri din România, Italia, Grecia, Turcia și Slovenia.

Echipa de proiect a școlii formată din 10 cadre didactice, coordonată de profesoara Gabriela Gherasim, împreună cu informaticianul Anca Frăsineanu, vor lucra pentru realizarea activităților incluse în proiect.

Principalul obiectiv al proiectului este schimbul de bune practici referitoare la mediul înconjurător, aceasta incluzând schimburi de experiență între școli, între elevi și profesori și realizarea de activități comune, având ca scop păstrarea unui mediu curat și sănătos.

La debutul proiectului, cadre didactice și elevi au completat un chestionar despre problemele cu care se confruntă mediul înconjurător, răspunsurile fiind trimise online școlii coordonatoare din Italia.

„Prima mobilitate din cadrul proiectului va avea loc în perioada 9 – 15 decembrie 2018, în Italia – țara coordonatoare, la Instituto Comprensivo Statale «Falcone Borsellino» din Bardolino, care va fi gazda activităților ce se vor derula timp de șase zile, activități la care vor participa cadre didactice și elevi din cele cinci țări partenere, din școala noastră urmând să fie prezente două cadre didactice și șase elevi din clasa a VIII-a”, a declarat Gabriela Gherasim.

În vederea întâlnirii din Italia, elevii Școlii Gimnaziale „Nicolae Titulescu” au realizat desene și mascote, acestea urmând să participe la o competiție pentru alegerea logo-ului proiectului, precum și la alegerea mascotei. Tot pentru mobilitatea din Italia, elevii caracaleni pregătesc o prezentare a României și a școlii lor.

„Schimbul de idei, cunoașterea diverselor aspecte ale sistemelor de educație din țările partenere, realizarea sarcinilor comune și lărgirea orizontului cultural și educațional vor avea, cu siguranță, un impact pozitiv asupra activităților care se vor derula în continuare în cadrul proiectului, pe parcursul celor doi ani”, a explicat directoarea unității de învățământ, Cornelia Mariana Mușat.

Câteva dintre creațiile copiilor:

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here