Ședință importantă, miercuri, la Consiliul Județean Olt. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

Consilierii județeni ai Oltul sunt convocați pentru miercuri, la ora 11.00, pentru a participa la ședința ordinară lunară a legislativului județean.

Pe ordinea de zi sunt 21 de puncte, printre proiectele de hotărâre numărându-se cel privind calendarul manifestărilor culturale în anul 2022, precum și cel privind rectificarea bugetului pe anul în curs.

De asemenea, va fi supusă dezbaterii și votului aprobarea depunerii proiectului
„Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice la clădirea sediului
Centrului Militar Județean Olt, în vederea finanțării prin Planul Național de Redresare
și Reziliență, dar și cel privind anveloparea Blocului Medical din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina.

OLT-ALERT prezintă întreaga ordine de zi a ședinței:

1. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea prețului mediu/tonă masă verde
obținută de pe pajiști, pentru anul 2022
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Emil Vergilius MARINESCU – Președinte al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice și Comerț

2. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de
întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale
publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt,
pentru persoane cu handicap, pentru luna APRILIE 2022
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea poziției nr. 182 din „Calendarul
manifestărilor culturale în anul 2022”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie HĂU – Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

4. Proiect de hotărâre cu privire la desființarea unui post contractual vacant
în statul de funcții al Serviciului Județean de Pază Olt, precum și cu privire la
modificarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Județean de Pază Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel-Cristian GHEORGHE – Președinte al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement

5. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul
Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.60/28.04.2022 cu privire la transformarea unui
post vacant în statul de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii
Nr.5839/18.05.2022

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului de
organizare și funcționare a pieței volante ”Piața Producătorilor Olteni” din municipiul
Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 133/14.09.2021
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de Organizare și
Funcționare a serviciului social cu cazare: ”Centrul de abilitare și Reabilitare
Drăgănești Olt” și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social
de zi: ”Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități” din cadrul Complexului
servicii pentru persoane adulte cu dizabilități și alte persoane aflate în situații de
nevoie Slatina
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel-Cristian GHEORGHE – Președinte al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement

8. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unui post vacant în Statul de
funcții al Complexului servicii de tip rezidențial pentru copii ”Mugurel” Slatina –
serviciu social din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie HĂU – Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

9. Proiect de hotărâre pentru reducerea capacității centrului rezidențial pentru
persoane adulte cu handicap ”Centrul de Abilitare și Reabilitare Cezieni”, precum și
pentru modificarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de
Organizare și Funcționare ale centrului
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel-Cristian GHEORGHE – Președinte al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement

10. Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe
anul 2022
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

11. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea contribuției Consiliului
Județean Olt la bugetele de venituri și cheltuieli ale Agenției pentru Dezvoltare
Regională Sud-Vest Oltenia și Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră
Călărași pentru anul 2022
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

12. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea depunerii proiectului
„Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice la clădirea Complexului de
Servicii Persoane Adulte Slatina” în vederea finanțării prin Planul Național de
Redresare și Reziliență
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii

13. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea depunerii proiectului
„Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice la Spitalul Județean de
Urgență Slatina – Pavilion Medicală” în vederea finanțării prin Planul Național de
Redresare și Reziliență
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie HĂU – Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

14. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea depunerii proiectului
„Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice la clădirea sediului
Centrului Militar Județean Olt în vederea finanțării prin Planul Național de Redresare
și Reziliență
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

15. Proiect de hotărâre cu privire la: actualizarea Monografiei economico-militare a Județului Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii

16. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie HĂU – Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

17. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul datei de înregistrare a Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.65 cu privire la aprobarea
Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat de
Consiliul Județean Olt pentru Muzeul Județean Olt, aprobarea Regulamentului de
organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru Muzeul
Județean Olt, precum și cu privire la desemnarea comisiei de concurs, a secretariatului
comisiei de concurs și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul
de proiecte de management pentru Muzeul Județean Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii

18. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea depunerii proiectului ”Sprijin
pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru
proiectul Investiții Complementare Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor
în Județul Olt” în vederea finanțării prin Programul Operațional Infrastructură Mare
2014-2020
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

19. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de selecție pentru
desemnarea a 3 membri în Consiliul de administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru
mandatul 2019-2023 – componenta integrală
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel-Cristian GHEORGHE – Președinte al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement

20. Proiect de hotărâre cu privire la asocierea între Județul Olt și Municipiul
Caracal în vederea organizării și finanțării evenimentului Festivalul Național de Teatru
„Stefan Iordache” Caracal 2022, Ediția a XII-a și aprobarea contractului de prestări
servicii ce va fi încheiat în vederea organizării evenimentului Festivalul Național de
Teatru „Stefan Iordache” Caracal 2022, Ediția a XII-a
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie HĂU – Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

21. Informare privind asigurarea securității și siguranței civice a comunității
județului Olt, în TRIMESTRUL I al anului 2022
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președinte al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Olt

22. Propuneri, întrebări, interpelări.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here