Valoarea punctului de pensie s-a mărit cu 5%. Precizări privind contribuţiile la asigurări sociale

Valoarea punctului de pensie s-a mărit cu 5% de la 1 ianuarie 2016, ajungând la 871,7 lei, se arată într-un comunicat de presă al Casei Judeţene de Pensii (CJP) Olt.

În 2016 indicele de corecţie prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1,09 în 2016. 

„În aplicarea prevederilor art. 139 alin.(3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016, potrivit art. 15 din Legea nr. 340/2015, este de 2.681 lei. În conformitate cu prevederile  art. 138 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2016 cotele de contribuţie de asigurări sociale se stabilesc după cum urmează: pentru condiţii normale de muncă: 26,3%; pentru condiţii deosebite de muncă: 31,3%; pentru condiţii speciale de muncă: 36,3%. Cota contribuţiei individuale de asigurări sociale, datorată potrivit art. 31 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 cu modificările şi completările ulterioare, este de 10,5%, indiferent de condiţiile de muncă. Conform art. 19 din Legea nr. 340/2015 coroborat cu art. 43 alin.(3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cota de contribute individual de asigurări sociale este inclusă şi cota de 5,1% aferentă fondurilor de pensii administrate privat. Cota de 5,1% se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2016. Diferenţa dintre cotele de contribuţie de asigurări sociale aprobate prin lege, funcţie de condiţiile de muncă, şi cota de contribuţie individuală de asigurări sociale se suportă de angajator. Potrivit prevederilor art. 33 şi 34 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu ale art. 139 alin.(2) şi ale art. 140 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la stabilirea plafonului maxim al bazei de calcul al contribuţiei de asigurări sociale se are in vedere valoarea corespunzătoare a de cinci ori câştigul salarial mediu brut, respectiv 13.405 lei. 

În conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială este de 938 lei, iar nivelul maxim de 13.405 lei. Conform prevederilor art. 16 din Legea nr. 340/2015, cuantumul ajutorului de deces prevăzut de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte astfel: a) în cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 2.681 lei; b) în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului:1.341 lei. 
Potrivit prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 340/2015, in anul 2016 pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor plătite şi se suportă din bugetul din care se finanţează dreptul respectiv. 
Începând cu data de 1 ianuarie 2016, cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor, in cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradui I de invaliditate, drept ce se acordă potrivit prevederilor art. 77 alin.(1) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este in cuantum egai cu 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilită în condiţiile legii, respectiv 698 lei. 
Conform dispoziţiilor art. 21 alin. (2) din Legea nr. 340/2015, in anul 2016 tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, in situaţia în care aceştia au optat pentru plata in cont curent sau in cont de card este de 2,15 lei şi se suportă din bugetul din care se finanţează dreptul respectiv”, susţine directorul CJP Olt, Iulian Smarandache, prin intermediul comunicatului de presă citat. 
Începând cu data de 1 ianuarie 2016, indicele de corecţie utilizat la determinarea punctajului realizat in sistemul public de pensii de către participanţii la fondurile de pensii administrate privat, pentru lunile in care aceştia contribuie la aceste fonduri, stabilit conform dispoziţiilor art. 151 din Legea nr. 411/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este următorul: 26,3 puncte procentuale – 5,1 puncte procentuale / 26,3 puncte procentuale = 0, 80608.
Începând cu data de 1 ianuarie 2016, conform prevederilor art. 100 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie, în ordine, a următoarelor: a) contribuţia individual de asigurări sociale de sănătate datorată potrivit legii; b) suma neimpozabilă lunară de 1.050 lei. 
Începând cu data de 1 ianuarie 2016, potrivit dispoziţiilor art. 160 alin.(1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele fizice cu venituri din pensii, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă numai partea de venit care depăşeşte valoarea, întregită prin rotunjire în plus la un leu, a unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respective (872 lei în anul 2016). 

Potrivit prevederilor art.50 din Legea nr. 339/2015, în anul 2016, nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, prevăzută de OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, este de 400 lei. 

Pentru calculul dobânzilor şi penalităţilor de întârziere în cazul contractelor de asigurare socială sunt aplicabile prevederiie art. 174 şi 176 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 

„Potrivit art. I din Legea nr. 334/2015, termenul prevăzut la art. V şi VII din OG nr. 8/2011 pentru modificarea şi compietarea legisiatiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război, se prorogă până la data de 31 decembrie 2017. Potrivit art. II din Legea nr. 334/2015, termenul prevăzut la alin.(2) al articolului unic din OG nr. 4/2013 pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr. 211/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea şi compietarea legislatiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 19 ianuarie 2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 112/2013, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2018”, se mai arată în comunicatul CJP Olt.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here