Conflict de interese într-un consiliu local din Olt. Fărădelegea ar fi acoperită de primar

Primăria Valea Mare

Mai mulţi aleşi cer anularea unei şedinţe a Consiliului Local Valea Mare pe considerentul că în cadrul întrunirii trei consilieri ar fi participat la deliberarea și adoptarea unui proiect de hotărâre în condiţiile în care aveau un interes patrimonial faţă de problema supusă dezbaterii, încălcând astfel legea. În plus, aleşii care acuză arată faptul că şedinţa forului legislativ local s-a ţinut cu încălcarea prevederilor legale, aşa cum s-ar organiza, de regulă, toate întrunirile consiliului.

Consilieri locali care au cerut, oficial, Prefecturii Olt anularea şedinţei Consiliului Local Valea Mare din data de 14 aprilie 2016, arătând, în motivarea solicitării lor, că autorităţile administraţiei publice locale au încălcat mai multe prevederi legale nu doar în privinţa organizării şedinţei, dar şi în cea a adoptării unor acte normative. Potrivit uneia dintre aceste solicitări scrise, în şedinţa din 14 aprilie a fost adoptat, printre altele, un proiect de hotărâre referitor la concesionarea islazurilor situate pe raza localităţii Valea Mare, la deliberarea şi votarea lui participând şi consilieri care sunt direct interesaţi de efectele actului normativ, întrucât ei înşişi ar fi depus la primărie cereri pentru a concesiona astfel de terenuri.

„Fac precizarea că la şedinţa Consiliului Local Valea Mare (şedinţă ordinară) desfăşurată în data de 14.04.2016, unul dintre punctele aflate pe ordinea de zi făcea referire la concesionarea islazurilor situate pe raza localităţii Valea Mare, judeţul Olt, iar printre persoanele care au depus cereri la primărie se află chiar trei consilierii locali sau rude apropiate acestora, şi anume Stănescu Vasile, Drăghici Ilie şi Preda Paul. Aceştia nu s-au mulţumit că au depus cereri la Primăria Valea Mare cu privire la concesionarea islazurilor, dar au participat şi la deliberarea şi adoptarea acestei hotărâri de consiliu local, votând proiectul de hotărâre. Or, potrivit prevederilor art. 46, alin. 1, domnii Stănescu Vasile, Drăghici Ilie şi Preda Paul – consilieri locali în cadrul Consiliului Local Valea Mare, nu puteau lua parte la deliberarea şi la adoptarea acestei hotărâri, având un interes patrimonial direct în problema supusă dezbaterii. Conform legii, hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor art. 46, alin. 1 (din Legea 215 privind administraţia publică locală – n.r.) sunt nule de drept”, se arată în solicitarea unuia dintre aleşii comunei înregistrată la prefectură în data de 19 aprilie.

În plus, şedinţa a cărei anulare o cer aleşii s-a ţinut, mai spun aceştia, cu încălcarea prevederile legale, adică fără să fie urmaţi toţi paşii prevăzuţi de Legea 215/2001 privind administraţia publică locală. Potrivit articolului 39, alineatul 3 din această lege, „convocarea consiliului local se face în scris, prin intermediul secretarului unităţii administrativ-teritoriale, cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţele extraordinare”. Legea mai prevede, la acelaşi articol, că „o dată cu notificarea convocării, sunt puse la dispoziţia consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi”. De asemenea, potrivit articolului 39, alineatul 6, „ordinea de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei sau ai oraşului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate”. Toate aceste puncte ale legii au fost încălcate şi nu doar în privinţa şedinţei din 14 aprilie, ci toate întrunirile Consiliului Local Valea Mare ar fi organizate în acest fel.

De altfel, Primăria Valea Mare ascunde multe nereguli care au loc, de regulă, cu ştirea primarului, Gheorghe Ristea. O parte dintre acestea au fost descoperite recent de Curtea de Conturi. O păsărică ne-a ciripit că auditorii externi ar fi descoperit abateri financiare de aproape două miliarde de lei vechi. Subiectul este fierbinte şi reclamă o atenţie deosebită, aşa că îl vom dezvolta într-un articol viitor. Până atunci, să mai spunem că raportul întocmit după control de Curtea de Conturi este ţinut secret deedil, în ciuda mai multor solicitări formulate de unii aleşi locali în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here