Taxele pentru paşaport, permisul de conducere şi înmatriculări auto, plătite şi prin internet

Taxele pentru paşaport şi permisul de conducere, dar şi tarifele unor servicii efectuate de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor pot fi plătite acum prin mai multe căi, printre care se numără şi posibilitatea plăţii prin internet, informează OLT-ALERT. Aceste măsuri fac parte din strategia guvernului de a reduce nivelul birocratic.

Odată cu intrarea în vigoare a OUG nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, plata taxei de pașaport, precum și a tarifelor aferente confecționării și valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare, atribuirii unui număr de înmatriculare preferențial, păstrării combinației numărului de înmatriculare, contravaloarea certificatelor de înmatriculare, a autorizațiilor provizorii și a permiselor de conducere se poate face prin internet banking, virament, mandat poștal sau în numerar, se arată într-un comunicat de presă al Prefecturii Olt.

„Plata se poate face on-line în sistem internet banking, dar și de la orice bancă unde persoana are deschis un cont bancar, prin virament către contul deschis de către Instituția Prefectului – Județul Olt. Menționăm că plata în numerar a acestor taxe nu se mai face prin casieriile CEC Bank”, se precizează în comunicat.

OLT-ALERT prezintă tarifele la paşapoarte şi la serviciile efectuate de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, precum şi posibilităţile de plată:

  1. Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Olt

– taxă pașaport simplu temporar: 219 lei;

– taxă pașaport electronic pentru persoanele cu vârsta până la 12 ani: 258 lei;

– taxă pașaport simplu electronic pentru persoanele cu vârsta peste 12 ani: 283 lei.

Aceste taxe pot fi plătite în numerar la Trezoreria Statului în contul IBAN RO87TREZ506502602X010791 sau la casieria Instituției Prefectului – Județul Olt din Bd. A. I. Cuza nr. 12A, Slatina, Olt.

Pe documentul de plată vor fi înscrise următoarele informații:

– CNP-ul și numele persoanei beneficiare a serviciului solicitat;

– contul IBAN (contul indicat mai sus);

– codul fiscal al Instituției Prefectului – Județul Olt (CUI 4394854);

– suma și tipul de documente pentru a cărui contravaloare se încasează plata.

Conform Ordonanței, pentru reducerea birocratizării, în situația pașapoartelor se va face o singură plată într-un cuantum care va cumula contravaloarea pașaportului, taxa pentru serviciul public prestat și, după caz, tariful suplimentar, valoarea rămânând neschimbată față de cât este în prezent.

Atât în cazul pașapoartelor simple temporare, cât și a pașapoartelor simple electronice, în situația în care plata taxei de pașaport s-a efectuat prin mijloace de plată online, la momentul depunerii cererii, solicitantul trebuie să prezinte extrasul de cont doveditor, certificat de bancă.

Când plata se efectuează prin mandat poștal este necesară prezentarea ca document doveditor al plății factura aferentă emisă de oficiul poștal. Actele necesare și termenele de eliberare ale documentelor emise de MAI rămân neschimbate.

Cetățenii pot depune cereri pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice precum și pentru pașapoartele simple temporare la orice serviciu public comunitar, indiferent de locul de domiciliu.

Pașaportul simplu electronic poate fi ridicat de la orice serviciu public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor, nu doar acela de unde s-a depus cererea, cu condiția ca cetățeanul să fi optat pentru acest lucru la momentul depunerii cererii. De asemenea, la solicitare, pașapoartele simple electronice se pot livra, prin curier, la adresa de domiciliu sau la reședință, în schimbul unei taxe suplimentare care se plătește la momentul primirii documentului.

  1. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Olt

– contravaloare permise conducere: 68 lei;

– contravaloare certificat înmatriculare: 37 lei;

– contravaloare autorizație provizorie: 13 lei;

– tarif număr de înmatriculare permanent, placă tip A, dreptunghiulară: 20 lei/placă;

– tarif număr de înmatriculare permanent, placă tip B, pătrată: 23 lei/placă;

– tarif număr de înmatriculare permanent, placă tip C, pentru motociclete: 17 lei/placă;

– tarif numere înmatriculare de probă: 20 lei/placă;

– tarif numere înmatriculare provizorii: 20 lei/placă;

– tarif numere preferențiale: 45 lei;

– tarif păstrarea unui număr: 30 lei.

Aceste taxe pot fi plătite în numerar la Trezoreria Statului în contul IBAN RO70TREZ506502601X010790 sau la casieria Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Olt din Bd. A. I. Cuza nr. 153, Slatina, Olt.

Pe documentul de plată vor fi înscrise următoarele informații:

– CNP-ul și numele persoanei beneficiare a serviciului solicitat;

– contul IBAN (contul indicat mai sus);

– codul fiscal al Instituției Prefectului – Județul Olt (CUI 4394854);

– suma și tipul de documente pentru a cărui contravaloare se încasează plata.

Când plata se efectuează prin mandat poștal este necesară prezentarea ca document doveditor al plății factura aferentă emisă de oficiul poștal. Actele necesare și termenele de eliberare ale documentelor emise de MAI rămân neschimbate.

Prezentăm adresele unităților Trezoreriei Statului din județul Olt:

– Adresa Trezoreriei Statului din municipiul Slatina: B-dul Nicolae Titulescu nr.45;

– Adresa Trezoreriei Statului din municipiul Caracal: Str. Toma Rușcă nr.5-7;

– Adresa Trezoreriei Statului din orașul Balș: Str. Nicolae Bălcescu nr.13;

– Adresa Trezoreriei Statului din orașul Corabia: Str. C.A. Rosetti nr.64.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here