Universitatea Piteşti-Filiala Slatina, oferta educaţională pentru anul universitar 2017-2018

– Interviu cu prof. univ. Marin Ionică –

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie – Filiala Slatina, a Universităţii Piteşti, vine şi pentru anul universitar 2017-2018 cu o ofertă educaţională pentru tinerii absolvenţi de liceu sau pentru cei licenţiaţi care doresc să urmeze şi cursuri de masterat. Amănunte despre condiţii de admitere şi calendarul concursului ne-a oferit directorul Filialei Slatina, profesorul universitar Marin Ionică.

Reporter: Domnule profesor, care este oferta educaţională pe care Universitatea Piteşti o aduce, prin Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie, la Slatina?  

Marin Ionică: Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale Şi Psihologie – Filiala Slatina, organizează concurs de admitere pentru programe de licenţă în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei – specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, unde avem 60 de locuri, cu o durată de trei ani. De asemenea, organizăm și concurs pentru programul de masterat, în specializarea Management Educaţional, unde avem 50 de locuri, cu durata de doi ani.

Reporter: Care este calendarul concursului şi care sunt condiţiile pentru admitere?

Marin Ionică: În data de 24 iulie va fi susţinut interviul, iar în 25 iulie vor fi afişate rezultatele. Admiterea candidaţilor pentru ciclul universitar de licenţă se face în ordinea mediei de la examenul de bacalaureat, în limita celor 60 de locuri, iar pentru cursurile de masterat admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la licentă.

Reporter: Vă rog, domnule profesor, să spuneţi care sunt documentele necesare pentru înscriere.

 Marin Ionică: Da. Actele necesare înscrierii la concursul de admitere pentru studii universitare de licenţă, pentru absolvenţii de liceu deci, sunt următoarele: fişa de înscriere; diploma de bacalaureat în original sau adeverința de absolvire în cazul absolvenților promoției 2017; foaia matricolă pentru anii de liceu (original sau copie); certificat de naştere (original + copie); cartea de identitate (original + copie); aviz medical eliberat de medicul de familie; chitanţa pentru achitarea taxei de înscriere în valoare de 100 lei; două fotografii tip buletin.

Pentru înscrierea la masterat, dosarul cuprinde aceleași documente, cu excepția diplomei de bac, care e înlocuită, evident, cu diploma de licenţă.

Tot aici trebuie să mai spunem următorul fapt: candidaţii care au efectuat studiile în afara României au obligaţia de a prezenta, la înscrierea pentru concurs, atestatul de recunoaştere a acestor studii eliberat de la Ministerul Educaţiei Naţionale.

Reporter: Ce costuri presupune înscrierea, cât costă inmatricularea și studiile?

Marin Ionică: Taxa de înscriere costă 100 de lei, iar cea de înmatriculare are o valoare tot de 100 de lei. Taxa de studiu costă 2.700 de lei anual, prima tranşă, de 900 lei, urmând să fie plătită la înmatriculare.

Valorile sunt valabile atât la licenţă, cât şi la masterat.

Reporter: Aveţi şi anumite facilităţi pentru viitorii studenţi?

Marin Ionică: Avem şi condiţii speciale pe care le oferim celor mai buni studenţi: primii 12 candidați admiși la cursurile de licenţă vor beneficia de locuri subvenționate, iar primele cinci persoane admise la masterat vor beneficia de aceleaşi subvenţii. Subvenţiile constau în faptul că beneficiarii nu vor plăti taxa de anuală de studii, adică cei 2.700 lei.

Reporter: Domnule profesor, în ce profesii fac carieră absolvenţii facultării dumneavoastră?

Marin Ionică: În urma absolvirii cursurilor facultății noastre şi a licenţierii, studenţii noştri sunt declarați profesori pentru învățământul primar și prescolar (adică foștii învățători și educatori).

Reporter: De ce alte informaţii ar mai avea nevoie aspiranţii la cursurile facultăţii dumneavoastră?

Marin Ionică: Am abordat aici cam tot ceea ce cred că trebuie să ştie cei care doresc să se înscrie la noi pentru următorul an universitar. Totuşi, dacă mai au nevoe şi de alte informaţii sau detalii, acestea pot fi obţinute direct la secretariatul filialei din strada Centura Basarabilor, nr. 33, în incinta Colegiului Național „Ion Minulescu”, sau la numărul de telefon 0249. 413.553.

Reporter: Vă mulţumesc pentru rspunsuri.

Marin Ionică: Vă mulţumesc şi eu pentru întrebări.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here