Vin banii pentru primării: Consiliul Județean Olt împarte sumele din TVA și impozit

Aleșii Oltului se întrunesc, joi, într-o nouă ședință ordinară a Consiliului Județean penru dezbaterea și votarea a 10 proiecte de hotărâre. Printre actele normative supuse dezbaterii există unul extrem de așteptat de primării, respectiv cel privind repartizarea pe localităților a banilor provenind din defalcarea cotelor din TVA și din impozitul pe venit. Banii ar urma să fie utilizați pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul în curs, pentru achitarea datoriilor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și de capital, dar și pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală.

Publicăm, în continuare, toate proiectele de hotărâre ce urmează a fi dezbătute și supuse votului în ședința de joi:

1. Proiect de hotărâre cu privire la: încetarea mandatului de consilier județean
al doamnei Sulger Cornelia
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

2. Proiect de hotărâre cu privire la: încetarea unui mandat de consilier județean
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

3. Proiect de hotărâre cu privire la validare mandate de consilier județean
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

4. Proiect de hotărâre cu privire la completarea unor comisii de specialitate ale
Consiliului Județean Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

5. Proiect de hotărâre cu privire la: desemnarea unui reprezentant al
Consiliului Județean Olt în cadrul Consiliului de Administrație al Serviciului Județean
de Pază Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

6. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de
întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale
publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt,
pentru persoane cu handicap, pentru luna octombrie 2017
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

7. Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea unor posturi în statul de
funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

8. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unități administrativ-teritoriale
a influențelor la sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și la cotele
defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017
pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de
capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la
împrumuturile contractate în baza Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 2/2015, cu
modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de urgența a Guvernului nr.
46/2015, a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 8/2016, pentru susținerea
programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care
necesită cofinanțare locală
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea primirii unui nou membru în cadrul
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de
Alimentare cu Apă si de Canalizare “Oltul”, respectiv Comuna Brastavățu
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț

10. Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2017
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

11. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului
Județean Olt nr 161/26.10.2017 cu privire la: acordare premii pentru elevii și
profesorii îndrumători din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la
Olimpiadele naționale și internaționale de specialitate
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

12. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea repartizării pe unități
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2017
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

13. Proiect de hotărâre cu privire la: acordul de principiu pentru schimbarea
destinației unui teren situat în comuna Schitu, județul Olt și transmiterea acestuia din
domeniul public al Județului Olt și din administrarea Spitalului de Psihiatrie Cronici
Schitu-Greci, în domeniul public al comunei Schitu, județul Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț

14. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unități administrativteritoriale
a limitelor pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale și pentru sumele din cota de 18,5% din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata
cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii
arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susținerea
proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2018 şi estimările
pe anii 2019-2021
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

15. Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului
Județean Olt nr. 163/26.10.2017 cu privire la transformare post în statul de funcții al
Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”, ca urmare a promovării în grad profesional
imediat superior
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

16. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea unei sume din bugetul propriu
al Județului Olt pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

17. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea proiectului „Modernizare drum
județean DJ 643, KM 0+000-KM 25+240, Bobu – Voineasa – Balș, Județul Olt”, a
cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului
Județean Olt nr. 142/25.09.2017 cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare
termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la Spitalul Județean de Urgență
Slatina” și a cheltuielilor legate de proiect
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț

19. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Caietului de obiective în baza
căruia se va întocmi noul proiect de management de către domnul Laurențiu – Gerard
Guțică – Florescu, manager al Muzeului Județean Olt, care a obținut la evaluarea
finală a managementului nota 9,72
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

20. Propuneri, întrebări, interpelări

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here