Ce au scris magistrații Curții Supreme în minuta sentinței prin care Vâlcov a luat 8 ani de PUȘCĂRIE

Darius Vâlcov, fostul primar al Slatinei, ex-ministru al Financțelor și actual consilier în aparatul de lucru al premierului Dăncilă, a fost condamnat, joi, de magistraţii Înaltei Curți de Casație și Justiție la 8 ani de închisoare cu executare.

Alături de Vâlcov sunt au fost judecaţi Lucian Petruţ Şuşală (fost şofer al lui Darius Vâlcov), Minel Prina, fost primar al municipiului Slatina, Petre Bogdan Timofte şi Constantin Tomescu.

Iată ce cuprinde minuta magistraților Curții Supreme care au pronunțat sentința:

„Respinge, ca nefondată, cererea de schimbare a încadrării juridice din complicitate la infracţiunea de trafic de influenţă şi complicitate la infracţiunea de spălare de bani, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 291 alin. 1 Cod penal cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi de art. 48 Cod penal rap. la 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, în infracţiunea de favorizare a infractorului prevăzută de dispoziţiile art. 264 Cod penal anterior, formulată de inculpatul Prina Minel Florin. I. În baza art. 291 alin.1 Cod penal, cu referire la art. 6 din Legea nr.78/2000, condamnă pe inculpatul Vâlcov Darius – Bogdan – date de stare civilă, la pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de trafic de influen?ă. În baza art. 67 alin.1 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a şi b Cod penal, pe o perioadă de 4 ani. În baza art. 65 alin.1 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a şi b Cod penal. În baza art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 187/2012, condamnă pe acela?i inculpat la pedeapsa de 6 ani închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de spălare a banilor. În baza art. 67 alin.1 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a şi b Cod penal, pe o perioadă de 4 ani. În baza art. 65 alin.1 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a şi b Cod penal În baza art. 12 lit. a teza I din Legea nr. 78/2000, cu aplic art. 35 alin. 1 Cod penal, condamnă pe acela?i inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte (în legătură cu S.C. RUPIAH S.A., S.C. ENERO PROD S.R.L., S.C. CONTIS COMPANY S.R.L. şi S.C. CONTIS CONSULTING COMPANY S.R.L.) În baza art. 67 alin.1 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a şi b Cod penal, pe o perioadă de 2 ani. În baza art. 65 alin.1 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a şi b Cod penal. În baza 38 alin.1 şi art. 39 alin.1 lit.b Cod penal, contope?te pedepsele stabilite prin prezenta şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 6 ani închisoare la care adaugă un spor de 2 ani închisoare, reprezentând o treime din totalul celorlalte pedepse de 4 ani şi, respectiv, 2 ani închisoare, urmând să execute, în final, pedeapsa de 8 ani închisoare. În baza art. 45 alin.1 şi alin. 3 lit. a Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 lit. a şi b Cod penal, pe o durată de 4 ani după executarea pedepsei rezultante. În baza art. 45 alin. 5 rap. la art. 45 alin.1 şi alin. 3 lit. a Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 lit. a şi b Cod penal, de la rămânerea definitivă a hotărârii ?i până la executarea pedepsei rezultante. În baza art. 291 alin.2 Cod penal, dispune confiscarea de la inculpatul Vâlcov Darius – Bogdan a sumei de 6.200.000 lei. Men?ine măsurile asigurătorii luate faţă de inculpatul Vâlcov Darius – Bogdan prin ordonan?ele din 27.03.2014, 31.03.2015, 30.04.2015 şi 11.05.2015 emise în dosarul nr. 378/P/2014 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, Secţia de combatere a corup?iei, până la concuren?a sumei de 6.200.000 lei. Deduce din pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului Vâlcov Darius Bogdan durata reţinerii, arestului preventiv şi arestului la domiciliu, începând cu data de 25.03.2015 până la 23.06.2015, inclusiv. II. În baza art. 26 Cod penal anterior, rap. la art. 257 alin.1 Cod penal anterior, cu referire la art. 6 din Legea nr.78/2000, cu aplic. art. 5 Cod penal şi art. 19 din OUG nr. 43/2002, condamnă pe inculpatul Prina Minel Florin – date de stare civilă, la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru complicitate la săvâr?irea infracţiunii de trafic de influenţă. În baza art. 65 alin.1 Cod penal anterior, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal anterior, pe o durată de 2 ani. În baza art. 71 alin.1 Cod penal anterior, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal anterior. În baza art. 26 Cod penal anterior, rap. la art. 29 alin.1 lit. a şi b din Legea nr.656/2002, în varianta în vigoare anterior modificărilor intervenite prin Legea nr. 187/2012, cu aplic. art. 5 Cod penal şi art. 19 din OUG nr. 43/2002, condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor. În baza art. 65 alin.1 Cod penal anterior, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal anterior, pe o durată de 2 ani. În baza art. 71 alin.1 Cod penal anterior, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal anterior. Constată că faptele ce fac obiectul prezentei cauze au fost comise în concurs real cu fapta pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentin?a penală nr. 1152 din 19.12.2011 pronun?ată de Judecătoria Slatina în dosarul nr. 10200/311/2009, definitivă prin decizia penală nr. 2498/07.12.2012 pronunţată de Curtea de Apel Craiova, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 132 din Legea nr.78/2000, rap. la art. 248 Cod penal anterior, cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal anterior, fiindu-i stabilită pedeapsa principală de 4 ani închisoare, cu aplicarea art. 861 Cod penal anterior, precum şi pedeapsa accesorie constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a, b şi c Cod penal anterior. În baza art. 865 Cod penal anterior, rap la art. 85 alin.1 Cod penal anterior, dispune anularea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 4 ani închisoare aplicată inculpatului prin hotărârea anterior menţionată. În baza art. 36 alin.1 Cod penal anterior, rap. la art.33 lit. a şi art. 34 alin.1 lit. b Cod penal anterior, contopeşte cele două pedepse de câte 3 ani închisoare aplicate prin prezenta cu pedeapsa de 4 ani închisoare stabilită prin hotărârea anterior menţionată şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare, pe care o spore?te cu 6 luni, urmând ca, în final, inculpatul să execute pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare. În baza art. 35 alin.2 Cod penal anterior, aplică inculpatului alături de pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal anterior, pe o durată de 2 ani, în condi?iile art. 66 Cod penal anterior. În baza art. 71 alin.1 Cod penal anterior, aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a, b şi c Cod penal anterior, pe durata executării pedepsei rezultante. Deduce din pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului Prina Minel Florin durata reţinerii şi arestului la domiciliu, începând cu data de 14.03.2015 până la 19.06.2015, inclusiv. III. În baza art. 26 Cod penal anterior, rap. la art. 257 alin.1 Cod penal anterior, cu referire la art. 6 din Legea nr.78/2000, cu aplic. art. 5 Cod penal, art. 19 din OUG nr. 43/2002 şi art. 396 alin.10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul Şuşală Lucian Petruţ – date de stare civilă, la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă. În baza art. 71 alin.1 Cod penal anterior, aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal anterior. În baza art. 26 Cod penal anterior, rap. la art. 29 alin.1 lit. a şi b din Legea nr.656/2002, în varianta în vigoare anterior modificărilor intervenite prin Legea nr. 187/2012, cu aplic. art. 5 Cod penal, art. 19 din OUG nr. 43/2002 şi art. 396 alin.10 Cod procedură penală, condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor. În baza art. 71 alin.1 Cod penal anterior, aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal anterior. În baza art. 26 Cod penal anterior, rap. la art.290 alin.1 Cod penal anterior, cu aplic. art. 5 Cod penal, art. 19 din OUG nr. 43/2002 şi art. 396 alin.10 Cod procedură penală, condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 6 luni închisoare, pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, cu referire la contractul cadru de prestări servicii nr. 02 din 09.07.2012, actul adiţional nr. 1 din 09.07.2012, actul adiţional nr. 2 din 04.12.2012, actul adiţional nr. 3 din 10.12.2012, actul adiţional din 4 din 23.01.2013, toate la contractul cadru de prestări servicii nr. 02 din 09.07.2012. În baza art. 71 alin.1 Cod penal anterior, aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal anterior. În baza art. 33 lit. a şi art.34 alin.1 lit. b Cod penal anterior, cu aplic. art.5 Cod penal, contope?te pedepsele stabilite prin prezenta şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare. În baza art. 71 alin.1 Cod penal anterior, aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal anterior. În baza art. 861 Cod penal anterior, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatului pe durata unui termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 862 Cod penal anterior. În baza art. 863 Cod penal anterior, pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate la Serviciul de probaţiune Olt în a cărui circumscripţie teritorială se află locuinţa inculpatului; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 864 Cod penal anterior privind revocarea suspendării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 71 alin. 5 din Codul penal anterior, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, se suspendă şi executarea pedepselor accesorii aplicate. Deduce din durata pedepsei perioada reţinerii, arestării preventive şi arestării la domiciliu, începând cu data de 13.03.2015 până la 19.06.2015, inclusiv. IV. În baza art. 26 Cod penal anterior, rap. la art. 257 alin.1 Cod penal anterior, cu referire la art. 6 din Legea nr.78/2000, cu aplic. art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul Timofte Petre Bogdan – date de stare civilă, la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă. În baza art. 71 alin.1 Cod penal anterior, aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal anterior. În baza art. 29 alin.1 lit. a şi b din Legea nr.656/2002, în varianta în vigoare anterior modificărilor intervenite prin Legea nr. 187/2012, cu aplic. art. 5 Cod penal, condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor. În baza art. 71 alin.1 Cod penal anterior, aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal anterior. În baza art. 290 alin.1 Cod penal anterior, cu aplic. art. 5 Cod penal, condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de un an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, cu referire la contractul cadru de prestări servicii nr. 02 din 09.07.2012, actul adiţional nr. 1 din 09.07.2012, actul adiţional nr. 2 din 04.12.2012, actul adiţional nr. 3 din 10.12.2012 şi actul adiţional din 4 din 23.01.2013, toate la contractul cadru de prestări servicii nr. 02 din 09.07.2012, precum şi facturile : nr. 055 din 21.01.2013, nr. 056 din 21.01.2013, nr. 057 din 21.01.2013, nr. 062 din 25.04.2013, nr. 063 din 29.04.2013 şi nr. 064 din 17.05.2013. În baza art. 71 alin.1 Cod penal anterior, aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal anterior. În baza art. 33 lit. a şi art.34 alin.1 lit. b Cod penal anterior, cu aplic. art.5 Cod penal, contope?te pedepsele stabilite prin prezenta şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare. În baza art. 71 alin.1 Cod penal anterior, aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal anterior. V. În baza art. 26 Cod penal anterior, rap. la art. 257 alin.1 Cod penal anterior, cu referire la art. 6 din Legea nr.78/2000, cu aplic. art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul Tomescu Constantin Cristian – date de stare civilă, la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă. În baza art. 71 alin.1 Cod penal anterior, aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal anterior. În baza art. 29 alin.1 lit. a şi b din Legea nr.656/2002, în varianta în vigoare anterior modificărilor intervenite prin Legea nr. 187/2012, cu aplic. art. 5 Cod penal, condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor. În baza art. 71 alin.1 Cod penal anterior, aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal anterior. În baza art. 290 alin.1 Cod penal anterior, cu aplic. art. 5 Cod penal, condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de un an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, cu referire la contractul cadru de prestări servicii nr. 3493 din 19.06.2012, anexa nr. 1 la contract care reprezintă „Convenţie de securitatea şi sănătatea muncii, situaţii de urgenţă şi protecţia mediului”, actul adiţional nr. 1/10.07.2012 la contractul nr. 3493 din 19.06.2012 şi anexa 1 la actul adiţional nr.1. În baza art. 71 alin.1 Cod penal anterior, aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal anterior. În baza art. 33 lit. a şi art. 34 alin.1 lit. b Cod penal anterior, cu aplic. art.5 Cod penal, contope?te pedepsele stabilite prin prezenta şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare, pe care o spore?te cu 6 luni închisoare, urmând să execute, în final, pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare. În baza art. 71 alin.1 Cod penal anterior, aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal anterior. În baza art. 25 alin. 3 din Codul de procedură penală, dispune desfiinţarea următoarelor înscrisuri care au stat la baza tranzacţiilor comerciale dintre S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L. – S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L : contractul cadru de prestări servicii nr. 02 din 09.07.2012, actul adiţional nr. 1 din 09.07.2012, actul adiţional nr. 2 din 04.12.2012, actul adiţional nr. 3 din 10.12.2012 şi actul adiţional din 4 din 23.01.2013, toate la contractul cadru de prestări servicii nr. 02 din 09.07.2012, facturile emise de SC. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. către S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L.: nr. 055 din 21.01.2013 pentru suma de 222.735 lei, nr. 056 din 21.01.2013 pentru suma de 238.824 lei, nr. 057 din 21.01.2013 pentru suma de 273.699 lei, nr. 062 din 25.04.2013 pentru suma de 189.730 lei, nr. 063 din 29.04.2013 pentru suma de 191.518 lei, nr. 064 din 17.05.2013 pentru suma de 213.752 lei (din dosarul de urmărire penală, vol.18, fil. 35-42, şi vol.33, fil.101-106). În baza art. 25 alin. 3 din Codul de procedură penală, dispune desfiinţarea următoarelor înscrisuri care au stat la baza tranzacţiilor comerciale dintre S.C. PLUS CONFORT S.R.L. şi S.C. CAFMIN S.R.L : contractul cadru de prestări servicii nr. 3493 din 19.06.2012, anexa nr. 1 la contract care reprezintă „Convenţie de securitatea şi sănătatea muncii, situaţii de urgenţă şi protecţia mediului”, actul adiţional nr. 1/10.07.2012 la contractul nr. 3493 din 19.06.2012, anexa 1 la actul adiţional nr.1 şi factura nr. 302 din data de 28.01.2013 pentru suma de 1.238.598,80 lei (din dosarul de urmărire penală, vol.18, fil. 497-507, 512-515 şi 538). În temeiul art. 274 alin.1 Cod procedură penală, obligă inculpaţii Vâlcov Darius Bogdan, Prina Minel Florin, Tomescu Constantin Cristian şi Timofte Petre Bogdan la plata sumei de câte 15.000 lei şi pe inculpatul Şuşală Lucian Petruţ la plata sumei de 7.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. În temeiul art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, onorariul cuvenit apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpa?i în sumă de câte 750 lei, se plăteşte din fondul Ministerului Justiției. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei pentru procuror și inculpați.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here