Ce decizii urmează să ia, azi, Guvernul Dăncilă/Proiectele de acte normative care vor fi supuse adoptării

Guvernul României a transmis, joi dimineață, o informație de presă privind proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Executivului din 22 februarie 2018.

 1. PROIECTE DE LEGI
 2. 1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 3. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice

 

 1.           PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
 2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii
 3. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal
 4. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind prorogarea termenului prevăzut la art.II din Legea nr.163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii

 

III.          PROIECTE DE HOTĂRÂRI

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Institutul Naţional al Magistraturii
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în domeniul public al Oraşului Murgeni, Judeţul Vaslui
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului şi administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, prevăzute în Anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi pentru aprobarea retragerii dreptului de folosinţă gratuită constituit în favoarea Federaţiei Organizaţiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii Câmpia Covurlui, judeţul Galaţi, asupra unor bunuri, din infrastructura de îmbunătăţiri funciare din amenajarea de irigaţii Câmpia Covurlui, aparţinând domeniului public al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare

 

III.         MEMORANDUMURI

 1. MEMORANDUM cu tema: Varianta finală a Raportului asupra îndeplinirii prevederilor Programului de guvernare în anul 2017
 2. MEMORANDUM cu tema: Operaţionalizarea Comitetului interministerial pentru proiectele de cooperare economică cu R.P Chineză, sub coordonarea domnului Viorel Ştefan, viceprim-ministru
 3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării unui concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante, prevăzute pentru funcţii de execuţie specifice în Ministerul Afacerilor Externe, în contextul procesului de pregătire a Preşedinţiei române a Consiliului Uniunii Europene din anul 2019
 4. MEMORANDUM cu tema: Acordul de principiu al Guvernului României privind contractarea de la Banca Europeană de Investiţii a unei facilităţi de finanţare de până la 500 mil. EUR pentru acoperirea parţială a contribuţiei bugetului de stat la finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020
 5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea de măsuri privind încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin bugetul pe anul 2018
 6. MEMORANDUM cu tema: Desemnarea domnului Ştefan-Radu Oprea, ministru pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat în calitate de preşedinte al Părţii române în Comisiile mixte de cooperare economică şi comercială cu Republica Azerbaidjan, Georgia şi Turkmenistan

 

 1. PUNCTE DE VEDERE
 2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, provenit dintr-o propunere legislativă (Bp. 127/2017, Plx.361/2017)
 3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind Codul administrativ al României (Bp. 649/2017)
 4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la  propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii educației naționale nr. 1/2011(Plx. 486/2017)
 5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale (Plx. 570/2017)
 6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 33 alin. 1 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (Bp.659/2017)
 7. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor propunerea legislativă pentru completarea art. 97 din Codul Fiscal (Bp.581/2017)
 8. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea unor dispoziții din Codul Fiscal, (Bp.580/2017)
 9. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea punctului 10 din Anexa nr. 2 la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (Bp. 464/2017)
 10. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, provenit dintr-o propunere legislativă (Plx. 339/2017, Bp.655/2017)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here