Noi proiecte de lege vor fi dezbătute, marți, la Comisia pentru agricultură din Camera Deputaților

Noi proiecte de lege vor fi dezbătute, marți, 12 iunie, în Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din Camera Deputaților.

Este vorba de șase proiecte de lege despre care secretarul comisiei, deputatul Dan Ciocan, spune că sunt foarte importante pe domeniile pentru care au fost inițiate.

„Dincolo de dezbateri, la ora 14 vom avea o întâlnire cu reprezentanții Ministerului Apelor și Pădurilor privind Situația fondului forestier administrat de Regia Națională a Pădurilor-Romsilva”, a anunțat Dan Ciocan.

Pe ordinea de zi a comisiei sunt înscrise următoarele inițiative legislative:

1. PLx 172/2018: Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului “Schi in România”;

2. PLx 125/2018: Proiect de Lege privind trecerea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională-vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale;

3. PLx 337/2018: Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991;

4. PLx 347/2018: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea OUG nr.71/2017 pentru modificarea și completarea OG nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea OG nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe;

5. PLx 288/2018: Proiect de Lege pentru modificarea punctului 1 din anexa nr.1 din OG nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor;

6. PLx 336/2018: Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și inființarea ADS.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here