Vine sau nu vine McDonald’s în Slatina? OLT-ALERT vă oferă răspunsul corect!

Vine sau nu vine McDonald’s în Slatina? Autoritățile administrației publice locale au dat un semnal pozitiv luna trecută, când, după discuții și evaluarea oportunității, Primăria Slatina a primit din partea reprezentanților McDonald’s o scrisoare de intenție pentru a deschide un restaurant într-un perimetru de pe terenul fostei unități militare. Ulterior, diverse personaje au solicitat marelui brand internațional o confirmare în acest sens, primind, fiecare, același răspuns pe care responsabilii McDonald’s îl dau, invariabil, în astfel de cazuri: evaluează oportunitatea și hotărăsc. Adevărul e că o asemenea intenție o au și alte branduri internaționale și că primăria urmează să organizeze o licitație publică pentru concesionarea terenului cu pricina.

Printre propunerile pe care Primăria Slatina le-a primit se regăsește, în mod cert, și intenția McDonald’s de a deschide un restaurant în Slatina. Scrisoarea de intenție a reprezentanților McDonald’s s-a aflat printre documentele pe care consilierii locali le-au avut în vedere când, în ședința ordinară de marți, au aprobat un proiect de hotărâre privind „însușirea propunerii de concesionare a terenului în suprafaţă de 3443 mp, situat în intravilanul municipiului Slatina, strada Tunari nr. 1, ce aparține domeniului public al municipiului Slatina, în vederea realizării obiectivului de investiții «Rețea de alimentație publică»”.

„Se însușește propunerea formulată de un investitor interesat privind concesionarea terenului în suprafață de 3443 mp, situat în intravilanul municipiului Slatina, strada Tunari nr. 1, ce aparţine domeniului public al municipiului Slatina, înscris în Cartea funciară nr. 58676 a UAT Slatina, cu număr cadastral 58676, identificat prin vecinătățile: N – domeniu public (spațiu verde adiacent b-dului A.I. Cuza); – S – teren domeniu public al municipiului Slatina, identificat cu număr cadastral 58680 ; – E – teren domeniu public al municipiului Slatina identificat cu număr cadastral 58680 ; -V – strada Tunari cu număr cadastral 57807  , și se aprobă inițierea concesionării terenului, în vederea realizării obiectivului de investiții: ”Unitate de alimentație publică ”, se arată în proiectul adoptat.

Prin proiectul de act normativ aleșii Slatinei și-au însușit și raportul de evaluare a terenului respectiv, care are o valoare de piață de 386.000 euro, echivalentul a 1.798.000 lei,
și o valoarea unitară de 112 euro/mp, echivalentul a 522 lei/mp – suma minimă de la care va porni licitația.

Consilierii locali au aprobat și studiul de oportunitate privind concesionarea terenului. Următorii pași sunt întocmirea caietului de sarcini și a documentației de atribuire privind concesionarea terenului, care vor fi supuse aprobării consiliului local.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here