Consilierii locali ai Slatinei, convocați în ședință extraordinară. Ce decizii urmează să fie luate

Consilierii locali ai Slatinei au fost convocați pentru joi, de la ora 10.00, când la Casa Căsătoriilor va avea loc o ședință extraordinară a legislativului local pentru dezbaterea și adoptarea unor proiecte de hotărâre care nu suportă amânare.

Unul dintre proiecte se referă la aprobarea utilizării excedentului anului 2017 rezultat din executia bugetului de venituri si cheltuieli finanțate integral din venituri proprii la Direcția Administrarea Străzilor și Iluminatului Public.

OLT-ALERT publică întreaga ordine de zi a ședinței de joi:

Nr. crt. Nr.

proiect

La ce se referă
    1 197/10.07.2018 Proiect de hotărâre referitor la: modificarea Hotărarii Consiliului Local al Municipiului Slatina  nr.  41/31.03.2004 .        
    2 199/12.07.2018 Proiect de hotărâre referitor la:„aprobarea utilizării excedentului anului 2017 rezultat din executia bugetului de venituri si cheltuiueli finantate integral din venituri proprii la Directia Administrarea Strazilor si Iluminatului Public”.        
    3 200/12.07.2018 Proiect de hotărâre referitor la: aprobare modificare organigramă, număr de personal, stat de funcții, Regulament de organizare și funcționare ale Direcției Administrarea Străzilor și Iluminatului Public pentru anul 2018.        
    4 201/13.07.2018 Proiect de hotărâre referitor la: modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.52/28.02.2017 referitoare la  aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții”Reabilitare variantă ocolitoare prin modernizare infrasatructură rutieră existentă în municipiul Slatina, județul Olt (B-dul. Sfântul Constantin Brăncoveanu,  strada Pitești, strada Oituz)”.        
    5 213/17.07.2018 Proiect de hotărâre referitor la : „completarea art. 15 din Regulamentul de Organizare si Functionare al Clubului Sportiv Municipal Slatina aprobat prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 66 din 27.03.2018”        
    6 214/17.07.2018 Proiect de hotărâre referitor la: modificarea art.6 din Hotărârea Consiliului Local Slatina nr.102/ 24.04.2018, privind aprobarea   vânzării către domnul Oprea Constantin,a apartamentului situat în municipiul Slatina, strada Elena Doamna, bloc 9, sc.A, et.3, ap.8A.        
    7 215/17.07.2018 Proiect de hotărâre referitor la: : concesionarea prin licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 3443 mp, ce aparţine domeniului public al municipiului Slatina, situat în municipiul Slatina, strada Tunari nr. 1,  aprobarea caietului de sarcini și a documentației de atribuire        
    8 216/17.07.2018

 

Proiect de hotărâre referitor la : includerea în inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Slatina, a unor  imobile –  străzi situate în intravilanul municipiului  Slatina.        
    9 217/17.07.2018 Proiect de hotărâre referitor la: constituire comisie  de evaluare oferte  pentru concesionare bunuri prin licitaţie publică.        
   10 218/17.07.2018 Proiect de hotărâre referitor la: repartizarea  în regim de închiriere, a locuinţei ANL  situată în   municipiul Slatina,str. Orhideelor, nr. 26, bl. 14, sc. A, ap. 15, judeţul Olt către Pătraşcu Nicoleta.        
   11 219/17.07.2018 Proiect de hotărâre referitor la: repartizarea  în regim de închiriere a locuinţei ANL  situată în municipiul Slatina, str. Aleea Bradului, nr. 2, bl. G2, ap. 49, judeţul Olt către Coajă Maria.

 

       
   12 220/17.07.2018 Proiect de hotărâre referitor la: repartizarea  în regim de închiriere a locuinţei ANL  situată în  municipiul Slatina,   b-dul A.I.Cuza, nr. 19,  bl.V5, sc.A, ap. 21, judeţul Olt  către Dinulescu Daniela Elena.        
   13 221/17.07.2018 Proiect de hotărâre referitor la: repartizarea  în regim de închiriere, a locuinţei ANL  situată în  municipiulSlatina, str. Orhideelor, nr. 33, bl. 11, sc. A, ap. 11, judeţul Olt,către Mocanu Laura Mihaela        
   14 222/17.07.2018 Proiect de hotărâre referitor la: repartizarea  în regim de închiriere, a locuinţei ANL  situată în  municipiul Slatina,str. Orhideelor, nr. 30, bl. 16, sc. A, ap. 10, judeţul Olt,către  Dobre  (Ilie) Florina Loredana.        
   15 223/17.07.2018 Proiect de hotărâre referitor la: repartizarea  în regim de închiriere a locuinţei ANL  situată în  municipiul Slatina,     b-dul A.I.Cuza, nr. 19,  bl.V5, sc.A, ap. 26, judeţul Olt ,către  Galaon Nicoleta Roxandra.        
   16 224/17..07.2018 Proiect de hotărâre referitor la: transmiterea cu titlu gratuit, din patrimoniul privat al municipiului Slatina, în proprietatea Parohiei ”Sfantul Nicolae –  Clocociov”, a terenului în suprafaţă de 2,7 ha, situat în municipiul  Slatina, strada Poenii  nr. 21G  cu destinația de cimitir uman        

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here