Primăria Caracal face angajări/ Amănunte despre posturi și condiții de înscriere la concurs

Primăria Caracal

Primăria Caracal a scos la concurs cinci posturi vacante pentru care organizează concurs. Este vorba despre două posturi de educator (S) debutant, două posturi de educator puericultor debutant și un post de medic (S) cu ½ normă. Contractele pe care câștigătorii concursului le vor semna vor fi pe perioadă nedeterminată.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului (7 noiembrie 2018), dar nu mai târziu de  21.11.2018 orele 16.30, la Compartimentul Comunicare.

Pentru a se putea înscrie la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții de studii și condiții specifice:

  1. pentru postul de medic (S) ½ normă:

– Studii universitare de licență absolvite cu diploma, respectiv studii universitare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în specializarea „Medicină” (conform Anexei nr. 1 la HG 140/2017)

– calitate de membru al Colegiului Medicilor din România

  1. Pentru posturile de educator (S) debutant:

– Studii universitare de licență absolvite cu diploma, respectiv studii universitare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul „Științe ale educației” (conform Anexei nr. 1 la HG 140/2017)

  1. Pentru postul de educator puericultor (PL) debutant:

– calificare profesională pentru care se asigura pregatirea prin scoala postliceala – nivelul 3 avansat de calificare – ca „ Pedagog scolar” conform Anexei nr. 4 la HG 844/2002 cu modificările și completările ulterioare,

sau

  • calificare profesională pentru care se asigura pregatirea prin liceu vocațional – nivelul 3

de calificare – ca „ Pedagog scolar”, „Educator-învățător” conform Anexei nr. 3 la HG 844/2002 cu modificările și completările ulterioare, completată de cursuri de puericultură sau de educație timpurie derulate de Ministerul Educației

sau

  • calificare profesională pentru care se asigura pregatirea prin scoala postliceala – nivelul 3

avansat de calificare – ca „ Asistent medical generalist” conform Anexei nr. 4 la HG 844/2002 cu modificările și completările ulterioare, sau studii liceale sanitare absolvite cu diploma echivalată în condițiile HG 797/1997, completate de cursuri de specializare în ocupația de educator puericultor autorizate ANC

  1. Pentru postul de educator puericultor (M) debutant:
  • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat, completate de cursuri de specializare în ocupația de educator puericultor, autorizate ANC.

 

Calendarul de desfăşurare a concursului:

07.11.2018 – publicare anunţ

08.11.2018 până la 21.11.2018 ora 16.30 – depunere de dosare de concurs

23.11.2018, ora 14.00 – selecţia dosarelor, afişare rezultate selecţie dosare

26.11.2018 între orele 08.00 -16,30 – depunere contestaţii la rezultate selecţie dosare

27.11.2018, ora 16.30 – soluţionare contestaţii şi afişare rezultate selecţie dosare

29.11.2018, ora 10.00 – proba scrisă

Data de 05.12.2018 pentru susținerea interviului este orientativă.

Termenul de depunere a contestațiilor rezultatelor la proba scrisă, precum și data și ora susținerii interviului se vor afișa odată cu rezultatele la proba scrisă.

În funcție de contestațiile înregistrate, interviul se va susține cel târziu în data de 06.12.2018, ora 10.00.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul comisiei de concurs – dna Stanciu Marioara, consilier superior în cadrul Compartimentului Resurse Umane – de luni până joi între orele 08:00 – 16:30 şi vinerea între orele 08.00 – 14.00, sau la telefon 0249511384 int. 124, fax 0249517516, e-mail resurseumane@primariacaracal.ro.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here