Aleșii Oltului se întrunesc, joi, în ședință ordinară. Ce decizii urmează să ia pentru județ

Aleșii Oltului se întrunesc din nou, joi, în ședință ordinară pentru a lua în dezbatere și a aproba noi decizii pentru județ.

Printre altele, consilierii județeni vor lua în discuții, pentru adoptare, 14 proiecte de hotărâre, printre acestea numărându-se și cel privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Termosistem secția Pneumologie Scornicești”.

Un alt act normativ se referă la aprobarea proiectului „TEAM-UP: Progres în
calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, a cheltuielilor legate de proiect și a
participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, în calitate
de partener al proiectului.

OLT-ALERT prezintă întreaga ordine de zi a ședinței:

1. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere
pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt, pentru
persoane cu handicap, pentru luna OCTOMBRIE 2018
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

2. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice
pentru obiectivul de investiții „Termosistem secția Pneumologie Scornicești”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură

3. Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea unui post vacant în statul de
funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

4. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea unei sume din bugetul propriu al
Județului Olt pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

5. Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea unui post vacant în statul de
funcții al Muzeului Județean Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

6. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice
cu principalii indicatori tehnico-economici actualizați după încheierea contractului de
lucrări pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 544A,
km.0+000-16+000, L=16,000 km, Corabia-Vădăstrița”, inclus pentru finanțare prin
Programul Național de Dezvoltare Locală, conform Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr. 28/2013
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură

7. Proiect de hotărâre cu privire la: înlocuire membri și actualizare componență
Comisie pentru Protecția Copilului Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea unei poziții din Inventarul bunurilor
care aparțin domeniului public al Județului Olt, însușit prin Hotărârea Consiliului
Județean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările și completările ulterioare
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

9. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea proiectului „TEAM-UP: Progres în
calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, a cheltuielilor legate de proiect și a
participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt în calitate
de partener al Proiectului
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

10. Proiect de hotărâre pentru completarea „Calendarului manifestărilor culturale
în anul 2018”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

11. Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea organigramei și a statului de
funcții ale Spitalului Județean de Urgență Slatina
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

12. Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul
2018
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

13. Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea structurii organizatorice a
Spitalului Județean de Urgență Slatina
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

14. Proiect de hotărâre cu privire la: transformare posturi în statele de funcții ale
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu și
ale unor servicii sociale cu și fără cazare, fără personalitate juridică, din structura
direcției
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

15. Propuneri, întrebări, interpelări

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here