Termenul până la care puteți direcționa 2% din impozit către ONG-uri sau biserici – 15 martie

Persoanele fizice, care în anul 2018 au realizat venituri din salarii şi asimilate salariilor şi/sau venituri din pensii în România, pot solicita organului fiscal central competent direcţionarea sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private.

O asemenea opțiune poate fi posibilă prin depunerea formularului 230 “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii”. Formularul se completează în două exemplare și se depune la organul fiscal central competent până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului. Pentru anul 2018, termenul de depunere este 15 martie 2019 inclusiv.

Pot fi susținute cu cei 2% din venitul anual entităţile nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţile de cult sau burse private, conform legii.

De asemenea, pot fi direcționați 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor şi/sau veniturile din pensii pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii.

Formularul 230 se depune şi de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi/sau pensii din străinătate, impozabile în România, conform legii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here