Înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare, susținută de deputatul Dan Ciocan, devine realitate

Proiectul privind înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare, printre co-inițiatorii căruia s-a numărat și deputatul de Olt Dan Ciocan, a devenit, recent, lege.

Potrivit Legii 133/2019, se înființează Agenția pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare, în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.

Scopul înființării acestei agenții este de a promova obținerea de produse agroalimentare certificate conform unui sistem de calitate voluntară și de a asigura un marketing corespunzător acestor produse, se arată în lege.

„Obiectivul legii este acela de a promova consumul de produse de calitate obținute conform unui sistem voluntar de certificare a calității instituit prin legislație europeană sau națională după cum urmează:

a) schemele de calitate instituite în cadrul regulamentelor și dispozițiilor europene;

b) schemele de calitate, inclusiv schemele de certificare a exploatațiilor agricole, pentru produse agricole și alimentare, recunoscute de statele membre ale Uniunii Europene care îndeplinesc următoarele criterii:

(i) specificitatea produsului final din cadrul acestor scheme derivă din obligațiile privind garantarea caracteristicilor specifice ale produselor, a metodelor specifice de cultivare sau de producție sau a calității produsului final;

(ii) schema este deschisă tuturor producătorilor;

(iii) schema implică respectarea unor specificații obligatorii ale produsului, acest lucru fiind verificat de autoritățile publice sau de un organism independent de inspecție autorizat potrivit legislației în vigoare;

(iv) schema este transparentă și asigură trasabilitatea completă a produselor; c) scheme voluntare de certificare a produselor agricole recunoscute de statele membre ca aplicând orientările Uniunii Europene privind cele mai bune practici pentru sistemele de certificare voluntară a produselor agricole și alimentare”, mai prevede legea.

Printre altele, agenția elaborează, implementează și promovează strategia națională pentru produsele de calitate și programe de marketing pentru produsele de calitate, recunoaște și certifică sau atestă produsele de calitate, elaborează programe pentru promovarea pe piața internă și pe piețele terțe a produselor certificate conform unui sistem de calitate instituit la nivel european sau național, aplică pentru finanțare în cadrul programelor de finanțare europene, acordă consultanță operatorilor eligibili din România să elaboreze proiecte pentru obținerea de finanțări pentru marketingul produselor de calitate, inițiază sau elaborează ori, după caz, avizează proiecte de acte normative care reglementează sistemele voluntare de certificare a calității produselor agroalimentare.

De asemenea, agenția asigură consultanță către operatorii economici și implementează un sistem electronic pentru monitorizarea trasabilității produselor de calitate certificată, elaborează orientări, analize, strategii și studii de conjunctură și de marketing în vederea stabilirii evoluției și a tendințelor pieței produselor de calitate, a modificărilor structurale în opțiunile sociale ale populației, pentru orientarea structurii, înnoirii și diversificării ofertei de produse alimentare de calitate atât pe piața internă, cât și la export, asigură verificarea conformității sistemelor de calitate voluntară propuse pentru produsele de calitate în conformitate cu prevederile legislației naționale și europene;j) identifică și implementează surse de finanțare specifice pentru certificarea exploatațiilor agricole ale micilor producători/procesatori, asigură, în domeniile sale de activitate, înregistrarea operatorilor economici în sectorul agroalimentar de pe filiera de produs, în strânsă colaborare cu organizația interprofesională corespondentă și cooperează cu organizațiile care elaborează statistici oficiale pentru efectuarea cercetărilor statistice prevăzute în Programul statistic național anual.

„Cetățenii și consumatorii prezenți pe piața internă a UE solicită din ce în ce mai frecvent atât produse de calitate, tradiționale, fiind preocupați și de menținere a diversității producției agricole. Această situație generează o cerere de produse agricole sau alimentare cu anumite caracteristici identificabile prin sisteme de calitate voluntară.

Producătorii și procesatorii pot continua să ofere o gamă diversificată de produse de calitate Numai dacă sunt răsplătiți în mod corespunzător pentru eforturile depuse. Aceasta presupune ca ei să aibă capacitatea de a informa cumpărătorii și consumatorii în privința caracteristicilor propriilor produse, în condiții de concurență loială. De asemenea, aceasta presupune că producătorii să își poate identifica în mod corect produsele pe piață”, a explicat Dan Ciocan.

Un cadru care protejează produsele de calitate certificate conform unei scheme voluntare de calitate facilitează instrumentelor de marketing, deoarece abordarea mai uniformă rezultată asigură o concurență loială între producătorii de produse marcate cu astfel de mențiuni și sporește credibilitatea produselor în ochii consumatorilor, a mai precizat parlamentarul de Olt.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here