Spitalul Caracal angajează garderobier. Ce condiții se cer celor interesați

Spitalul Municipal Caracal organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de garderobier.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt ca cei interesați să aibă diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a școlii generale. Nu se cer condiții privind vechimea pe un post similar.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este data de 5 decembrie.

Pe 16 decembrie va fi organizată proba scrisă, începând cu ora 10.00, iar pe 19 decembrie este programată proba de interviu (ora 10.00).

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială a unității sanitare, la secțiunea Anunțuri. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Municipal Caracal, din str. Plevnei nr. 36, Judeţul Olt, telefon 0249/512.880, interior 190.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here